Úvodní strana » Zajímavosti » Památníky a tvrze » Zbyslavice (tvrz)

Zbyslavice (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.803, 18.076
Web tvrze:
Podrobný popis:

Materiál získaný vyhloubením příkopu byl navršen do tehdy již chráněné zadní části spočinku, čímž vzniklo návrší ( 4 – 6 m) pravidelného čtvercového tvaru o hraně horní plošiny cca 20 na 20m. Právě tento pahorek posloužil jako staveniště pro zdejší tvrz. V současnosti se na místě tvrziště nenacházejí žádné viditelné pozůstatky zdiva či jiných konstrukcí. Samotné jádro je poměrně velmi členité. Ve středu severní části je patrná prohlubeň, patrně pozůstatek po někdejší bráně. Západní polovina jádra je plochá, ohraničená nízkým zemním valem, pod kterým se může nacházet obvodové zdivo. Jihovýchodní čtvrtina jádra je oproti zbytku velmi snížená a členitá. Právě v těchto místech je očekávána jakási hlavní palácová podsklepená budova, po jejímž suterénu či sklepu tento prostor zůstal. Na tuto stavbu v severovýchodní části mohla navazovat věžovitá stavba, snad lehčí konstrukce. Celkově byla konstrukce tvrze snad smíšená, čili na zděných základech dřevěné patra. Potvrdit by to však mohl pouze důkladný archeologický průzkum. O možnosti zděných základů svědčí množství kamenné sutě, odhalující se ve svazích pahorku a pak nízký val na západě jádra, který může být právě pod nánosem hlíny ukrytou zdí.
 

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA