Vrchy (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.749, 17.874
Web tvrze:
Podrobný popis:

Povrchovými sběry byla sebrána kolekce středověké keramiky datovatelné do rozmezí od poloviny 14. století do počátku 16. století. Byla zjištěna také přítomnost středověkých kovaných hřebů, úlomků podkov a drobného technického kování neurčitelného charakteru.
Původní tvrz zřejmě zabírala svou rozlohou plochu cca 50 x 40 metrů a dá se předpokládat, že byla spojena s hospodářským dvorem na západě areálu. Z pahorku tvrze se dochoval jeho severní okraj a trasa valu je rovněž zřetelná v terénní hraně na severu a východě. Také místní komunikace na jihu využívá korunu valu, naopak cesta mezi obecním úřadem a kostelem prochází bývalým příkopem. Z dochovaných náznaků lze soudit na oválný tvar horní plochy pahorku na němž stávalo jádro tvrze (osy do 20 a 15 m) a šířka příkopu sevřeného okružním valem se pohybovala okolo 15 m. Dle všeho se patrně jednalo o jednoduchou ale robustní věžovitou stavbu. Dle historických zpráv měla minimálně základ kamenný.
 

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA