Úvodní strana » Zajímavosti » Památníky a tvrze » Střítež (tvrz)

Střítež (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.689, 18.572
Web tvrze:
Podrobný popis:

Vyvstává však otázka, kde se nacházelo původní sídlo zdejších majitelů – tedy tvrz? Ta byla námi pravděpodobně lokována jen několik desítek metrů od zdejšího kostela, na plochém hřebeni Střítežského kopce, v zahradě za tzv. polskou školou. Tvrziště mělo kruhový půdorys zhruba o průměru 30 m. Na severu a západě je doposud znatelná terénní hrana cca 0,5 m vysoká, vymezující část kruhového plata o průměru zmíněných 30 m. Rozsah tvrziště doposud zvýrazňují staré vzrostlé stromy, které se nacházejí na vnější straně příkopu takřka ve dvou třetinách. Samotná plocha tvrziště již nejeví známky terénních anomálií, od okolního terénu je jen mírně vyšší. Lze tedy konstatovat, že dřívější majitelé sídlili na tvrzi, která měla kruhový charakter, od okolí chráněnou příkopem a snad palisádou. V centru bychom mohli předpokládat palácovou část, možná s věží. Bližší popis i datování této nové lokality by mohl upřesnit pouze archeologický výzkum. Z historických pramenů můžeme období funkčnosti této tvrze datovat zhruba od roku 1500, kdy se zde již uvádějí páni s přídomkem „ze Stříteže“ a zhruba rokem 1650, do konce držby Mitrovských z Nemyšle. Zda-li tvrz zanikla násilně, či byla stržena po vybudování nového sídla, bez zjišťovacího výzkumu dnes nelze stanovit. Existuje však i hypotéza vyvracející existenci tvrze na tomto místě. Dle vyprávění některých místních občanů stával prý v tomto místě před pradávnou dobou dřevěný kostelík, nahrazený později současným kostelem, postaveným 150 m západněji od tohoto místa.

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA