Úvodní strana » Zajímavosti » Památníky a tvrze » Rychaltice (tvrz)

Rychaltice (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.644, 18.212
Web tvrze:
Podrobný popis:

K problému lokace rychaltické tvrze existují v podstatě dvě teorie. Obě mají svá pro i proti.
Pan J. Tichánek umísťuje středověkou tvrz přímo na vrcholek návrší nad bývalým panským dvorem, kterému se dodnes říká Bollwerk, do trati zvané „Ve vápenkách“. Celá lokalita pahorku je viditelně narušena těžbou vápence, která tu probíhala v průběhu 19. století. Lokalita samotná je dosti rozsáhlá s místy zachovanými náznaky možných příkopů a navážkami vytěžené hlušiny. Střední plató návrší je narušeno zřízením oplocené bažantnice. Severozápadním směrem od oplocení bažantnice bylo na přilehlé roli nalezeno povrchovými sběry větší množství středověkých keramických zlomků, které byly vesměs datovány do období 14. až poloviny 16. století. Místo samo by bylo pro středověké sídlo velmi výhodně, chráněné ze tří stran svahy a od stoupajícího pole na západě byla lokalita chráněna příkopy a valy, avšak těžební činnost toto místo natolik porušila a rozčlenila, že je dnes prakticky nemožné odhadnout, kde opravdu leželo samotné jádro lokality, a které z příkopů jsou vytvořeny úmyslně pro středověkou tvrz, a které až činností lomu. Pro toto hodně členité místo však mluví jednoznačně jeho poloha a archeologické nálezy.
 

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA