Pržno (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.388, 17.942
Web tvrze:
Podrobný popis:

Pro běžného návštěvníka je tento příkop takřka neviditelný, neboť se silně zarostlý a nepřehledný. Připomíná spíše mělkou depresi. Podobná mělká deprese stáčející se obloukem k západu se nachází na západě. Pokud bychom tyto deprese definovali jako příkopy, pak se mezi nimi nachází plocha, která mohla být využívána k hospodářskému zázemí tvrze. Tvrz mohla být patrně chráněna i od východu a jihovýchodu o čemž snad svědčí i znatelné terénní hrany.
Jelikož se z tvrze nedochovaly žádné pozůstatky zdiva, lze usuzovat, že její konstrukce byla patrně dřevěná a možné zbylé kamenné části byly rozebrány do základů pozdějších domů v okolí tvrze.

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA