Polouvsí (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.588, 17.899
Web tvrze:
Podrobný popis:

První zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1464. Ves, jako součást drahotušského panství je připomínána již roku 1371, kdy patřila bratřím z Drahotuš a posléze markraběti Janu Jindřichovi. Roku 1412 získávají Polouvsí Riesenburkové. Roku 1438 se tu připomíná Bedřišek z Polouvsí. Po něm je zde Jan z Riesenburka, který umírá brzy před rokem 1494, ale již roku 1480 jedná o prodeji Polouvsí s tvrzí s majitelem sousedního hranického panství, Vilémem z Pernštejna a na Helfštejně. Ke koupi však nedošlo, neboť roku 1493 dává král Vladislav II. ves Polouvsí s tvrzí a ves Dub Janovi Žopskému ze Žop. Žopští byli rozrodem jedné z větví Fulštejnů. Jan ze Žop však prodal 2. prosince 1501 Polousí s tvrzí a dvorem za 800 zlatých uherských bohatému magnátu Vilémovi z Pernštejna. Ten vše ihned připojuje ke svému hranickému panství.

Snad také právě připojením k hranickému panství ztrácí stará tvrz svůj původní význam a zaniká. 4. července 1510 prodal Vilém z Pernštejna Polouvsí a "dvůr svůj vlastní" Janovi Doubravovi a jeho potomkům. O tvrzi se v prodejní listině již nemluví.
 

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA