Úvodní strana » Zajímavosti » Památníky a tvrze » Hodslavice (tvrz)

Hodslavice (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.548, 18.023
Web tvrze:
Podrobný popis:

Z celé bývalé tvrze se doposud zachoval jen centrální, uměle navršený pahorek, tzv. motte, který vznikl navršením zeminy vyhloubené při kopání okružního příkopu a několik málo dnes již takřka neznatelných terénních hran, které dávají tušit rozsah bývalého okružního příkopu a valu. Uměle navršený centrální pahorek přibližně kruhového půdorysu má celkový průměr kolem 25 metrů. Dle dochovaných i novějších půdorysných plánků však lze odhadovat, že vrchní centrální plocha mohla mít i půdorys přibližně čtvercový. Ze dvou čtvrtin (ze strany severní a východní) je pahorek obklopen dnes již velmi nenápadnými terénními hranami, pozůstatek to bývalého okružního příkopu a valu o průměru cca 50 m. Příkop i val byl za mnohá desetiletí takřka srovnán intenzivní zemědělskou činností v okolí tvrziště.
 

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA