Bruzovice (tvrz)

Oblast:
GPS:
49.709, 18.387
Web tvrze:
Podrobný popis:

Centrální plato lokality má přibližně čtvercový půdorys cca 20 x 20 m se znatelnou hranou návrší převýšenou od okolí o 1,5 m na straně severovýchodní a jihovýchodní. Zbylé dvě strany jádra jsou silně porušeny erozí a spadají prudkými svahy ke zmíněné vodoteči. Uprostřed plošiny stojí krmelec. Na východ od plošiny jádra vede přístupová plocha, možné formy předhradí, délky cca 100 m a šířky mezi 5 a 15 m. Tato plocha je od jádra oddělená 10 m širokou mělkou prohlubní, možným příkopem. I samotná přístupová plocha je členěna několika mělkými prohlubněmi. Na severní straně je tato plocha oddělena od o několik metrů převýšené terasy polí mělkým sedlem, na jihu strmými svahy k potoku. Na východě tato úzká plocha navazuje na terasu pole, které celé údolí obklopují. I zde je v terénu mělké místo budící dojem příkopu mezi hranou terasy pole a „předhradím“.

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA