Mikulovice

Oblast:
GPS:
50.298, 17.321
Web obce:
Podrobný popis:

Rozkládají se podél důležité silnice z Jeseníku na severovýchod k mikulovickému hraničnímu přechodu do Polska. V obci ještě odbočují silnice jednak ke Zlatým Horám, jednak k Vidnavě. Stejným směrem jako hlavní silnice vede i železnice, která se obloukem z Jeseníku přes polské Glucholazy vrací na naše území do Jindřichova a vede dále do Krnova. Historický jsou Mikulovice doloženy již od středověku. První písemná zmínka je z roku 1263. Osídlení údolí řeky Bělé je však určitě starší než dokládají první historické listinné záznamy. Můžeme se domnívat, že již minimálně od 10. století byl prostor dnešních Mikulovic předmětem zájmů prospektorů drahých kovů. Zlato bylo získáváno z náplavů řeky Bělé a Olešnice. Pozůstatky této činnosti nacházíme dodnes.

 

 

 

 

 

K těžbě zlata se lidé vraceli i v pozdějších obdobích. Velmi zajímavé ukázky pozůstatků tzv. „prstovitého dobývání“ můžeme vidět při cestě z Mikulovic do Ondřejovi, když projíždíme tzv. „Zlatým rohem“ podél potoka Olešnice. Mikulovice byly roku 1907 povýšeny na městys. Součástí je osada Buchberk, přejmenovaná na Bukovec, v roce 1960 byly připojeny dříve samostatné vsi Kolnovice a Široký Brod s příslušnými osadami. Z významnějších památek u nás máme kostel sv. Mikuláše ( z r. 1550). V roce 1903 byl přestavěn v historizujícím stylu. V interiéru se nachází reliéfní deska s výjevem čtyř evangelistů a ukřižování z 2.pol. 16. století, renesanční náhrobní deska majitele obce Wolfa Bibritsche z r. 1605. Dále staletý chráněný tis. Jeho stáří je odhadováno na 700 – 800 let, obvod kmene 298 cm, výška 13 m. Tis obecný červený ( Taxus baccata L. ) najdete u kostela, odbočíte na místní komunikaci, po pár metrech vlevo – dvůr rodinného domu č. p. 9.

Na závěr bychom ještě zmínili dvě lípy u pomníku sv. Jana Nepomuckého, jejichž stáří je odhadováno na 150 – 180 let. Lípa srdčitá (Tilia cordata Miller) má obvod kmene 300 cm, výška 26 m a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop) má obvod kmene 328 cm, výška 25 m. Jsou vedle autobusové zastávky v centru obce Mikulovice.

 

Co se děje v okolí?


Další akce

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA