Janov

Oblast:
GPS:
50.247, 17.483
Web obce:
Podrobný popis:

Jeho delší rozměr (mezi severní a jižní hranicí) kolísá mezi 5 až 6,75 km, kratší rozměr, (mezi západní a východní hranicí) se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,5 km. Rozkládá se po obou březích podél Petrovického potoka, který teče od západu k východu a rozděluje katastr obce na dvě části, menší severní a větší jižní . Jeho přítoky na území obce jsou na vodu chudé. Z leva přibírá malý potůček na hranici mezi Petrovicemi a Janovem, kdysi nazývaný Březový potok a na úbočí Velké stříbrné pramenící Stříbrný potok, který ústí do Petrovického potoka až na uzemí Jindřichova. Zprava pak přitéká Vrbový potok. V jižní části Janova pramení Svinný potok, který ústí do Petrovického potoka až v Jindřichově.
 

Co se děje v okolí?


Další akce

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA