Bruntál

Oblast:
GPS:
49.988, 17.464
Web obce:
Podrobný popis:

Bruntál byl založen jako horní město, které prosperovalo díky těžbě drahých kovů v okolí. Od druhé poloviny 18. století bylo centrem textilního průmyslu, zejména lnářského a kožedělného. Po válce fungující firma Moravolen byla před nedávnem uzavřena. Jedinou v současné době fungující textilní firmou je Batex, vyrábějící ponožky. Jedním z nejdůležitějších odvětví je výroba plastických hmot. Největší firmou v tomto odvětví je Alfa Plastik a Linaset,a.s. (bývalé Lisovny nových hmot), vyrábějící platové výlisky a nástroje pro plastikářskou výrobu. Dalšími firmami jsou Advanced Plastics a Gardena. Firma NOVO se zabývá výrobou balicích strojů a balicí techniky. Velmi významným zaměstnavatelem v regionu je pobočka firmy Osram (působící v bývalých Hydrometalurgických závodech), kde se vyrábějí součásti svítidel, lampy pro projekční techniku, wolframové a wolframkarbidové prášky, jemné dráty a cívky. V tomtéž areálu působí firma Macco, produkující chloridy pro farmaceutické a potravinářské použití.

 

Co se děje v okolí?


Další akce

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA