Bílá Voda

Oblast:
GPS:
50.442, 16.917
Web obce:
Podrobný popis:

Společný katastr Bílé Vody (1291 ha) a Kameničky (216 ha) měl dříve rozlohu 1507 hektarů a vyplňoval nejzazší severozápadní část javornického výběžku, která je ze tří stran vymezena státními hranicemi; dříve s Německem, po roce 1945 s Polskem. Terén se od severní nížinné části (kolem 300 m nadmořské výšky) zvedá směrem k jihu do značných výšek nejzápadnější části Rychlebských hor s vrcholem Javorníku (780 m). Bílá Voda leží v severním cípu katastru a návštěvník se sem může dostat jedinou silnicí z Javorníka a z Horních Hoštic, stále těsně podél státní hranice, přes pohraniční osadu Kamenička (307 m) k bývalému městysu (305 m) a na něj navazující vsi (348 m); odtud vede jenom místní cesta na jih až k zaniklé osadě Růženec při hranici s Kladskem. V roce 1959 došlo k malé změně státních hranic, při níž byla rozloha katastru snížena na 1498 ha.

Co se děje v okolí?


Další akce


Další dopravní události v okolí

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/455, Písečná - Velké Kunětice, okr. Jeseník

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/369, v katastru obce Lipová-lázně, část obce Horní Lipová, okr. Jeseník

Práce na silnici - silnice II/369, v katastru obce Lipová-lázně, část obce Horní Lipová, okr. Jeseník

Práce na silnici - silnice II/453 (ulice Rejvízská), Jeseník, okr. Jeseník

Práce na silnici - silnice II/453 (ulice Rejvízská), Jeseník, okr. Jeseník

Omezení provozu a zákazy - silnice II/446 (ulice Hanušovická), Staré Město, okr. Šumperk

Omezení provozu a zákazy - silnice II/446 (ulice Hanušovická), Staré Město, okr. Šumperk


Další dopravní události
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA