Úvodní strana » Zajímavosti » Muzea a skanzeny » Muzeum Hlučínska (muzeum)

Muzeum Hlučínska (muzeum)

Oblast:
GPS:
49.896, 18.185
Podrobný popis:

Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti.

Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje informační centrum jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.

Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky.

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA