Úvodní strana » Zajímavosti » Muzea a skanzeny » Muzejní a vlastivědná společnost (muzeum)

Muzejní a vlastivědná společnost (muzeum)

Oblast:
GPS:
49.546, 18.215
Podrobný popis:

Ze tří hlavních programových záměrů společnosti - vydávání vlastivědného časopisu, vybudování muzea a galerie ve Frenštátě p.R. a vydání monografické Vlastivědy Frenštátska se první dva naplňují.
Vlastivědný časopis Frenštátska, jak zní podtitul čtvrtletníku Hlasy muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm (do roku 2001 s názvem Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm), navázal v roce 1992 v názvu a v číselné řadě na obdobně pojmenovaný časopis muzea z let 1954 až 1962. Vedle vydavatelů Okresního muzea v Novém Jičíně - Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a do roku 2001 i Státního okresního archivu v Novém Jičíně přispívá na jeho vydání město Frenštát p.R., v posledních letech i obce Frenštátska a nepravidelně několik dalších institucí - v letošním roce např. Nadace Českého literárního fondu. Dosavadní IX. až XX. ročník přinesl každoročně na 104 stránkách řadu podnětných článků - příkladně T. Baletky Z dějin domů ve Frenštátě p.R., příspěvky o květeně M. Sedláčkové, nářečí na Frenštátsku F. a M. Horečky, Historii poštovnictví ve Frenštátě p.R. J. Hrubiše, Pomístní názvosloví frenštátské kotliny O. Tabáška, řadu Hasalíkových článků o Radhošti, vzpomínky na karikaturistu M. Liďáka - Haďáka. Další kapitoly informují čtenáře o novinkách vlastivědné literatury, výstavách, osobnostech, událostech z historie i ze současnosti, přetiskují archiválie k dějinám města. Časopis představuje významný pramen k dějinám Frenštátska.
 

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA