Úvodní strana » Zajímavosti » Muzea a skanzeny » Městské muzeum Krnov (muzeum)

Městské muzeum Krnov (muzeum)

Oblast:
GPS:
50.088, 17.688
Podrobný popis:

První muzeum v Krnově bylo založeno v roce 1882. Ve dvou místnostech nově postavené budovy reálky byly všechny v úvahu přicházející předměty soustředěny a zpřístupněny veřejnosti. O třináct let později vzniklo druhé muzeum, jehož pozornost byla zaměřena především k umělecko-historické oblasti a řemeslné výrobě. Ke sloučení obou zařízení v jedno došlo v roce 1911, kdy byly pro sbírky vyčleněny místnosti v klášteře Minoritů . Do nové etapy vstoupilo muzeum po roce 1945. Pro rozsáhlé poškození budovy muselo být vystěhováno a v roce 1949 umístěno v domě na Revoluční ulici, kde mělo své sídlo až do roku 1996. Špatný technický stav objektu byl důvodem posledního stěhování sbírek na Zacpalovu ulici, kde sídlí muzeum dodnes. Zařízení svou skladbou odpovídá běžnému typu městských muzeí. Podstatná část fondu má charakter historických sbírek, menší část je umělecko – historická . Nejrozsáhlejším fondem je numismatická sbírka a soubor archeologických nálezů z Krnova a okolí, uloženy jsou zde materiály z textilnictví, národopisu, cínové, porcelánové a keramické předměty, obrazy, grafika, knihy, zbraně a výzbroj, písemnosti, mapy a plány, fotografie a další předměty denního života. Muzeum v současnosti nemá stálou expozici, především z důvodu prostorového omezení, proto se zaměřuje především na konání krátkodobých muzejních výstav a výstav mapujících podobu současného výtvarného umění.

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA