Úvodní strana » Zajímavosti » Města a obce » Města a obce

Města a obce

Těšínsko
Albrechtice

Obec Albrechtice leží asi 8 km jižně od města Karviné na severním okraji Těšínské pahorkatiny, v malebném údolí, kterým protéká řeka Stonávka s jejím pravobřežním přítokem Chotěbuzkou. Průměrná nadmořská výška území se pohybuje mezi 260-280 m n. m.

Těšínsko
Bohumín

Bohumín sousedí s Polskem a leží v severní části Moravskoslezského kraje. Město má výhodnou strategickou polohu, díky které sehrává významnou roli nejen v regionu, ale také v celé republice. Nachází se totiž na křižovatce železničních tratí, na soutoku Odry a Olše a na hranici dvou států. Přirozenou hranici vytvářejí s Polskem především malebné nivy dvou řek Odry a Olše, které se v Bohumíně spojují v jednu jedinou. Město leží v ostravské pánvi a od průmyslové Ostravy je vzdáleno necelých pět kilometrů. Rozlohou zabírá Bohumín 3 109 hektarů a území, na kterém se rozkládá, je rovinaté bez větších kopců. Nejvyšší bod města je na Záblatském kopci, který se nachází ve výšce 248 metrů nad mořem. Nejnižší místo Bohumína je na soutoku Odry s Olší, kde se řeka Odra loučí s Českou republikou. S výškou 189 metrů nad mořem se jedná také o vůbec nejnižší bod Moravskoslezského kraje. Řeka Odra a její meandry se staly díky své zajímavé fauně a flóře atraktivním místem pro milovníky přírody.

Těšínsko
Český Těšín

Město Český Těšín najdete ve východním výběžku České republiky, asi 50 km východně od města Ostravy. Nachází se na levém břehu řeky Olše (Olzy), na hranici České republiky a Polska. Vzniklo v roce 1920 rozhodnutím velvyslanecké konference o rozdělení sporného území Těšínska. Na ploše 3 381 ha zde žije 25,5 tis. obyvatel. Město je jedním z nejvýznamnějších a nejfrekventovanějších hraničních přechodů do Polské republiky. Ke kulturním tradicím patří pravidelné festivaly a přehlídky.

Těšínsko
Dětmarovice

První písemná zmínka o Dětmarovicích sahá do roku 1305. V první době patřila obec do majetku těšínských knížat. Kníže Přemek prodal v roce 1362 polovinu Dětmarovic Držkovi z Věřňovic, druhou polovinu si dále podržel. Rod Držka z Věřňovic se pak píše z Dětmarovic. Tento rod vystřídal rod z Březovic. Později se polovina vsi dostala do držení orlovského kláštera, odkud ji v roce 1560 ve sporu o nástupce zemřelého opata zabral kníže Adam.

Těšínsko
Dolní Lutyně

Obec Dolní Lutyně na rozkládá převážně na levém břehu řeky Olše nedaleko od jejího soutoku s Odrou mezi městy Karviná, Orlová a Bohumín. První písemná zmínka o Dolní Lutyni - Luthina je z roku 1305, kdy se připomíná v soupisu biskupských desátků. Od roku 1700 vlastnili dolnolutyňský statut hrabata Taaffové, kteří si tu vybudovali jako letní sídlo barokní zámek. Od roku 1792 byl statek a panství spojen se jménem Jana Larische Monnicha, který využil nerostného bohatství k ekonomickému rozvoji zdejšího kraje.

Těšínsko
Doubrava

Obec Doubrava patří mezi nejstarší v tomto regionu. Její vznik datují historikové dnem 26.května 1229, kdy listem papeže Řehoře IX. se sděluje týneckému opatství, opatu Luitfrikovi, že se potvrzuje klášter týnecký i s dědinami, kostely, desátky, myslivostí i rybolovem nejen v Polsku, ale i ve Slezsku. K majetku našeho regionu náležely: kaple v Orlové (Orlawa) a dále osady Dubrava (Doubrava), Chotebank (Chotěbuz), Szukowo (Žukov ), Sierlicko (Těrlicko), Ostrawa (Slezská Ostrava), Zablat (Záblatí) a Wirbica (Vrbice).

Těšínsko
Havířov

Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi Šenov a Václavovice.

Těšínsko
Hnojník

Hnojník je největší obcí mikroregionu povodí Stonávky a leží na této říčce v turisticky atraktivní podbeskydské krajině. V současné době má téměř 1500 obyvatel, což z něj činí jedno z přirozených hospodářských i společenských center mikroregionu.

Těšínsko
Horní Bludovice

Obec Horní Bludovice přímo hraničí s městem Havířov, obcí Horní Těrlicko a obcemi Žermanice, Bruzovice a Kaňovice. Horní Bludovice leží mezi dvěma vodními díly, a to Žermanickou a Těrlickou vodní nádrží.

Těšínsko
Horní Suchá

Obec Horní Suchá leží na území bývalého Těšínského knížectví. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. Geograficky se nachází ve východním koutu republiky, mezi městy Karviná, Havířov a Český Těšín, v blízkosti hranic sousedního Polska. Rozlohou 980 ha a s více než 4400 obyvateli (k 31.12.2007 žilo v obci 4 498 obyvatel) se řadí mezi středně velké obce regionu. Pod obcí se nacházely, v dnešní době již z velké části vytěžené, zásoby černého uhlí, jehož těžba významně ovlivnila vývoj Horní Suché.

Těšínsko
Chotěbuz

Obec Chotěbuz leží na severovýchodě České republiky, v regionu severní Morava a Slezsko. Je hraniční obcí na česko-polské hranici. Hranici tvoří řeka Olše. Obec sousedí s městy Český Těšín a Karviná. Geograficky i historicky náleží k oblasti nazývané Těšínské Slezsko. Rozloha obce činí 1061 ha. Chotěbuz má střední nadmořskou výšku 270 m a nejvyšší výšku 348 m. Obec Chotěbuz geomorfologicky patří do územní jednotky Podbeskydská pahorkatina (předpolí Moravskoslezských Beskyd), která je dále členěná na Těšínskou pahorkatinu. Ta má rozlohu 186 km2, nadmořské výšky od 252 do 426 m a střední výšku 322 m . Tato geomorfologická jednotka je součástí Karpatské soustavy.

Těšínsko
Jablunkov

Jablunkov leží v okrese Frýdek-Místek a je nejvýchodnějším městem v České republice. Stav k 31.12. 2005: 5 918 obyvatel (muži: 2 345, ženy: 2 548, děti do 15 let: 1 025), 73 % se hlásí k národnosti české, 23 % k národnosti polské a 3 % k národnosti slovenské. Jeho dominantou je historické náměstí s kašnou a baroktní sochou Immaculaty z roku 1655, renesanční farní kostel Božího těla ( 1620 ) přestavěný v novogotickém slohu, nejstarší měšťanský knížecí dům (16.století), Starý klášter se zachovanými klenbami (1861) a klášter Alžbětinek (1928).

Těšínsko
Karviná

I když se to nezdá, má toto město bohatou historii. Již v minulosti význam města předurčovala jeho strategicky výhodná poloha na obchodní cestě z Uher do Pobaltí, která z něho učinila obchodní, hospodářské a kulturní centrum celé zdejší oblasti. Prvkem, který významně ovlivnil další rozvoj města, byl nález černého uhlí ve 2. pol. 18. století.

Těšínsko
Orlová

Vznik Orlové a původ jejího názvu je spojován s pověstí z období vlády Těšínského knížete Měška. Ten, lovíce v temných hvozdech svého panství, se usadil se svojí manželkou Ludmilou a osobní družinou k polednímu odpočinku. V tu chvíli z blízkého křoví vzlétl obrovitý orel, nesoucí hostii, kterou upustil právě nad hlavami překvapeného knížecího páru. Kněžna Ludmila následkem úleku na tomto místě předčasně porodila syna Kazimíra, pozdějšího majitele Těšínského panství. Šťastný otec, vidíce v této události Boží znamení, dal v tomto místě sroubiti kapli a později pojmenoval u kaple vznikající osadu podle původce celé události – Orlová. Natolik slovesnost zdejšího lidu.

Těšínsko
Petrovice u Karviné

Petrovice u Karviné leží u státní hranice mezi Českou republikou a Polskem v nadmořské výšce 225 metrů. Celková rozloha obce je 2 047 hektarů a k 1.1.2007 v ní žilo 4 460 obyvatel. Skládá ze čtyř částí – bývalých samostatných obcí: Petrovic, Dolních Marklovic, Závady a Prstné. Během minulého období byly několikrát samostatné, několikrát sloučeny. K současnému spojení došlo v roce 1952, a to pod názvem Petrovice u Karviné.

Těšínsko
Petřvald

Hornické město Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu osciluje kolem 8 st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a sestáva z Petřvaldské stružky.

Těšínsko
Ropice

Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Těšínsko
Rychvald

Rychvald byl založen pravděpodobně koncem 13. století, v době, kdy se dělením slezké větve polské dynastie Piastovců vyčlenilo samostatné těšínské knížectví. První písemná zmínka pochází z roku 1305. Rychvald byl od svého založení součástí slezského Těšínska, ve kterém se od začátku střídaly polské a české vlivy. Těšínsko se stalo r. 1327 lénem krále Jana Lucemburského a od této doby sdílelo osud ostatních českých zemí. Po smrti posledního Piastovce v r. 1625 patřilo knížectví až do roku 1918 přímo rakouským Habsburkům. Jádrem obce bylo původně feudální panství se zámkem.

Těšínsko
Stonava

Obec Stonava se rozkládá na cca 14km čtverečních v severovýchodní části České republiky a žije zde téměř 2000 občanů. Těžební politika do konce osmdesátých let vedla v nedávné době téměř až k zániku obce, avšak dnes se obec opět rozvíjí a zhluboka dýchá.

Těšínsko
Střítež

Střítež dříve Trzyciež, v době rakousko-uherské monarchie Tritiesch, leží ve zvlněné pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka, přítoku Olše, a na Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky.

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA