Úvodní strana » Zajímavosti » Města a obce » Města a obce

Města a obce

Opavsko
Bělá

Obec Bělá leží na severu Moravskoslezského kraje, přibližně 25 km od Opavy a 30 km od Ostravy. Od roku 2004 lze v obci Bělá navštěvovat léčebné bazénky, založené na Priessnitzové metodě. Bazénky se nacházejí v příjemném prostředí, obklopeném přírodou.

Opavsko
Bohuslavice u Hlučína

Počátek dějin obce je spjat s mocným rodem pánů z Kravař, kteří v jedné své rodové linii se označovali přídomkem “z Bohuslavic”. Syn krále Přemysla Otakara II., opavský kníže Mikuláš I., jednoho z nich, Zbyslava z Bohuslavic si natolik oblíbil, že jej určil svým kmotrem a obdařil jej rozsáhlým majetkem, stejně jako jeho bratra Jana. Písemné zprávy o nich máme již od r. 1288. Od počátku 14. stol. se Bohuslavice staly součástí panství Dolní Benešov, což se potvrdilo i při dělení Opavska v r. 1377. Tehdy benešovské panství náleželo s Bohuslavicemi pánům z Drahotuš, přívržencům Husových reforem.

Opavsko
Bolatice

Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem.

Opavsko
Branka u Opavy

Poprvé se naše obec připomíná v pramenech vztahujících se k roku 1257. Po celou dobu své historie Branka u Opavy (německy Branka) patřila k hradeckému panství. V roce 1574 se v Brance uvádí fojtství.

Opavsko
Brumovice

Slezsko, kde se nachází obec Brumovice, bylo již v dávnověku zemí mimořádné důležitosti. Toto území ležící mezi Jaderským, Středozemním i Baltským mořem spojovalo východ Evropy se severem a jižním středomořím.

Opavsko
Budišov nad Budišovkou

Budišov nad Budišovkou leží v kotlině mezi Oderskými vrchy a pohořím Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 512 m, 30 km západně od Opavy. K městu byly připojeny obce Guntramovice, Podlesí a Staré Oldřůvky. Obce Podlesí a Staré Oldřůvky sousedí s vojenským prostorem Libavá.

Opavsko
Budišovice

K historicky nejzajímavějším místům v Budišovicích patří: Kaple sv.Víta - vystavěná v roce 1873 na místě staré dřevěné kapličky. Smirčí kříž - stojí u domu číslo 66, pochází ze 16. nebo 17. století. Pomníky z roku 1920 a 1945, které připomínají oběti světových válek.

Opavsko
Čermná ve Slezsku

Obec Čermná byla založena za vlády Přemyslovců ve 14.století. V r. 1377 byla přidělena k panství Horního Vikštejna, v 16. stol. patřila panství v Melči a v 18. stol. vítkovskému panství. Dominantou je kostel sv. Markéty, postavený r. 1792 a obnovený v r. 1855. Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckéhé z r. 1853.

Opavsko
Darkovice

Darkovice leží v malebném údolíčku v nadmořské výšce 250 m n. m. Z nejvyšších míst, od pevnosti Orel, je výhled otevřen k severovýchodu do Polska a na jižní straně se nám otevírá panoramatický pohled na 5 km vzdálené město Hlučín. Za pěkného počasí je vidět na vrcholky Beskyd.

Opavsko
Děhylov

Je zřejmé, že každou novou generaci občanů, jejichž předkové spoluvytvářeli ráz a charakter rodné obce, přitahuje aspoň občas touha po poznání minulosti. Jak stará je ves, v níž se narodili? Jak asi vypadala před několika sty lety? Jaké byly její dávné osudy? Všechny naznačené otázky zcela přirozeně plynou z pouhé zvědavosti, která však může přerůst ve vážný zájem a v "koníčka". Bohužel, v případě Děhylova se takový zájemce musí spokojit s jedinou existující příručkou, Historickou topografií země Opavské od Vincence Praska. Je to nesporně velmi záslužné dílo, z něhož byla vydána tiskem pouze menší část (obce A-K), má však přece jen některé "vady na kráse", rok jejího vydání (1889) je pro nás už sám o sobě historickým datem.

Opavsko
Dobroslavice

Vesnička s poetickým názvem Dobroslavice se nachází v severovýchodním výběžku Nízkých Jeseníků na západ od řeky Odry a jižně od řeky Opavy. Katastrem prochází železnice Opava – Ostrava,Poruba. Obec leží 15 km od centra Ostravy a 6 km od Ostravy-Poruby. Okolí obce je středně členité. Nejvyšší nadmořská výška je 340 m n.m. a nachází se v místě zvaném Končina. Nejnižší nadmořská výška je na chatovišti Rybárna – 220 m n.m.

Opavsko
Dolní Benešov

Město Dolní Benešov se nachází asi 14 km východně od města Opavy v mírně zvlněné krajině na jižním okraji Hlučínské pahorkatiny v nadmořské výšce 230 m, na levém toku řeky Opavy. Skládá se ze dvou částí - Dolního Benešova a Zábřehu. Město je významným průmyslových centrem.

Opavsko
Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká řeka Hvozdnice. Na podrobných horopisných mapách nese tato kotlina název obce, která se nachází v jejím nejnižším místě. Je to Stěbořická kotlina, která je částí vyššího horopisného celku - Nízký Jeseník.

Opavsko
Háj ve Slezsku

Háj ve Slezsku je samostatnou správní jednotkou s obecním úřadem a vlastním obecním zastupitelstvem. Patří do Moravskoslezského kraje. Obec byla v nedávné minulosti součástí okresu Opava. Starostou Háje ve Slezsku je pan Mgr. Josef Kimpl. Obecní zastupitelstvo je jednadvacetičlenné, bylo zvoleno v řádných volbách v roce 2006. Obec tvoří pět částí: Háj, Chabičov, Jilešovice, Lhota a Smolkov.

Opavsko
Hať

V severovýchodní části okresu Opava na samém úpatí Hlučínské pahorkatiny leží v mírném údolí potoka Bečva příhraniční obec Hať. Nálezy patrně z období lineární a moravské malované keramiky svědčí o osídlení zdejšího kraje již v mladší době kamenné. Most z proutí přes bažinatou krajinu, staročesky nazývaný „hatí“, dal nejspíše název staré slovanské osadě v pohraniční oblasti holasického kraje.

Opavsko
Hlavnice

Obec Hlavnice byla založena snad někdy na přelomu 12. a 13. století. Zda získala své jméno po svém zakladateli, podobně jako okolní obce, například Litultovice či Jezdkovice (původně nazývané Ješkovice), nevíme, v našem případě by se jednalo pravděpodobně o jakéhosi Hlavně či Hlaveně. Ale toto jsou jen spekulace, historické prameny v tomto případě mlčí. Rovněž záhadou zůstává zalesněný výběžek nedaleko Hlavnice, zvaný odnepaměti Hradisko.

Opavsko
Hlubočec

Obec leží mezi rozsáhlými lesními komplexy v nejvyšších polohách Nízkého Jeseníku, ze severu chráněna vrchem Hůrkou (530 m nad mořem). V obci pramení potok Setina, který v lesním komplexu jižně obce vytváří zajímavá a přírodně hodnotná území. Obec je vyhledávanou rekreační oblastí s krásnými lesy, čistým vzduchem a čistou vodou.

Opavsko
Hlučín

Město Hlučín bylo založeno v rovinatém terénu ve druhé polovině 13. století. Podstatnou součást jeho oválné dispozice tvoří obdélníkové náměstí, které v roce 2005 podlehlo celkové rekonstrukci. Hlavními dominantami města je především farní kostel s věží, dále trojkřídlý, původně renesanční zámek a radnice. Dodnes se dochovaly fragmenty středověkého opevnění včetně řady bašt. Přesto, že se z původní historické městské zástavby již mnoho nezachovalo, řadí se jeho urbanistická struktura i dochované historické objekty mezi hodnotné soubory v kraji.

Opavsko
Hněvošice

Obec Hněvošice leží v severní části okresu Opava při státní hranici s Polskou republikou, severní hranice katastrálního území obce je zároveň i hranicí státní. Na jihovýchodě obec sousedí s obcí Kobeřice, na jihu s obcí Služovice a její částí Vrbka, na západě s obcí Oldřišov. Od okresního města Opavy je obec vzdálena cca 10 km.

Opavsko
Horní Lhota

Obec Horní Lhota leží v nadmořské výšce 404 m n.m., ve východní části Opavska, asi 10 km západně od Ostravy - Poruby. Na jižním a západním okraji katastrálního území je v příjemném přírodním prostředí v údolí Porubky rozsáhlá rekreační zástavba - lokalita Zátiší.

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA