Úvodní strana » Zajímavosti » Města a obce » Města a obce, strana 2

Města a obce, strana 2

Jeseníky
Česká Ves

Obec leží v severním podhůří pohoří Hrubý Jeseník (nejvyšší hora Praděd – 1492 m n. m.), v údolí řeky Bělé, v nadmořské výšce kolem 400 m. Jižní část obce přímo navazuje na okresní město Jeseník, severně je vzdálena od státní hranice s Polskem 13 km. Údolí je lemováno lesnatými kopci, které na severozápadní straně patří k výběžkům Rychlebských hor.

Jeseníky
Dětřichov nad Bystřicí

Dětřichov nad Bystřicí leží jižním směrem od města Bruntál. Jak název obce napovídá obcí protéká řeka Bystřice. Jihovýchodním směrem od obce se rozkládá město Moravský Beroun, severozápadním směrem se nachází městečko Břidličná a severovýchodním směrem se rozprostírá vodní plocha Slezské Harty. Dětřichov se rozkládá v severní části přírodního parku Bystřice. V nedalekém okolí obce se zvedají zalesněné stráně Nízkých Jeseníků.

Jeseníky
Dívčí Hrad

Obec Dívčí Hrad leží na území Moravskoslezského kraje 25 km severně od města Krnov mezi dvěma kopci v Osoblažském výběžku. Obec se rozkládá na 1202 ha, zemědělské půdy je 845,5 ha a lesů 234,3 ha. Nynější počet obyvatel je 280.

Jeseníky
Dlouhá Stráň

V listinách z roku 1224 jsou uvedeny okolní obce Mezina, Razová, Leskovec. Ze starých dokladů lze dokázat, že údolí řeky Moravice bylo starodávnou hranicí osidlování a to z jihu a ze severu. V té době nabylo osidlování českým obyvatelstvem velkého rozmachu.

Jeseníky
Dlouhomilov

Něm. Lomigsdorf. Název je odvozen od osobního jména Dlúhomil. Ves je poprvé výslovně jmenována v pramenech k roku 1356. V roce 1960 k ní byla připojena do té doby samostatná obec Benkov. Celý areál leží ve střední nadm. výšce 320 m, rozprostírá se severně od silnice z Brníčka do Šumperka a protéká jím potok Loučná. Je obklopený kopci Úsovské kotliny směrem od Šumperka k Bradlu.

Jeseníky
Dolní Moravice

Obec Dolní Moravice leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Nadmořská výška obce kolísá v rozpětí 600 - 820 m. Dolní Moravice je jednou ze vstupních bran do Hrubého Jeseníku.

Jeseníky
Drozdov

Obec Drozdov leží 8 km severozápadně od města Zábřehu v nadmořské výšce 515 metrů. Směrem na západ leží v údolí řeky Březné rekreační osada Drozdovská Pila. Katastr obce o rozloze 1370 hektarů se do značné míry rozprostírá po lesnatých kopcích Zábřežské vrchoviny. Po územní reorganizaci v roce 1960 se hranice katastru dostaly až k západní hranici šumperského okresu, do kontaktu s okresem Ústí nad Orlicí. V současné době na něm žije 345 usedlíků.

Jeseníky
Dubicko

Název obce je odvozen od doubí, dubiny, tedy od dubového lesa Obec leží na trase ze Zábřeha do Úsova, v Úsovské vrchovině, která směrem na západ přechází od údolní nivy řeky Moravy.

Jeseníky
Dvorce

Dvorce byly založeny pány ze Šternberka na místě pravděpodobně starší osady, ležící při staré obchodní cestě z Olomouce do Slezska.O založení obce existuje pověst, podle které zde již počátkem 10. století zřídili polští kupci dvůr pro své zboží. První písemná zmínka o Dvorcích je však až v listině Zdislava ze Šternberka z roku 1339. Dvorce ležely na sporném území mezi olomouckým biskupstvím, klášterem Hradiskem a zbožím pánů ze Šternberka, kteří se nakonec Dvorecka, významného svým rudným bohatstvím, definitivně zmocnili. Dvorce byly založeny v opozici proti sousednímu biskupskému Budišovu nad Budišovkou jako tržní středisko celého zdejšího území, příslušejícímu ke Šternberku.

Jeseníky
Hanušovice

Hanušovice, podobně jako k nim náležející Vysoké Žibřidovice a dnešní Žleb (dřívější Valteřice), patří k nejstarším obcím šumperského okresu. Podle listiny z 3. května 1325, kterou rytíř Jan Wustehube postoupil kameneckému klášteru ve Slezsku Staré Město, tehdy jmenované Goldek (= zlatý kout), s deseti vesnicemi, nacházely se mezi nimi Joannis villa, tj. Janova-Hanušova ves, Syfirdesdorph - Žibřidovice a Waltersdorph - Valteřice. Samy názvy svědčí o tom, že šlo o vsi založené v rámci kolonizace tohoto kraje někdy koncem 13. století, neboť byly pojmenovány podle svých zakladatelů - lokátorů Hanuše, Žibřida a Waltera. Všechny tři vsi byly od počátku součástí kolštejnského panství (nyní Branná), zatímco Hynčice nad Moravou, uváděné poprvé v roce 1414, patřily tehdy k novohradsko-šumperskému panství a byly později součástí panství velkolosinského.

Jeseníky
Heřmanovice

Obec leží v údolí horní Opavice a patří pod nynější Moravskoslezský kraj, byla pravděpodobně založena na přelomu 13. a 14. století. V současné době Heřmanovice mají 400 trvale žijících obyvatel, počet rekreantů však mnohdy toto číslo převyšuje.

Jeseníky
Hlinka

Z katastrální mapy obce z r. 1944 lze vyčíst , že jestě za války byla původní urbanistická struktura dobře dochována: podél silnice procházejí středem obce ve směru východ - západ byly o obou stranách rovnoměrně seřazeny zemědělské usedlosti s obytnými budovami kolmo štítem do ulice a se stodolami podél záhumení cesty. Velkostatek se stájemi a hospodářskými budovami byl v jihovýchodním okraji zastavěného území. Menší statek byl v Rylovce uprostřed polí asi 1 km východně od okraje obce. Také dvůr Nové Vrbno jestě existoval.

Jeseníky
Holčovice

Zdejší podhorský kraj na horním toku řeky Opavice ležel moravskoslezském pomezním hvozdu až do období velké kolonizace. Tehdy začalo jeho osidlování, ale kdy přesně vznikly Holčovice, bohužel nevíme.

Jeseníky
Horní Benešov

Původní název města byl Benešov, až v roce 1926 došlo ke změně na Horní Benešov. Historické záznamy se zmiňují o existenci Benešova již v roce 1226 jako o hornické osadě. Stříbrné doly v Benešově patřily k nejstarším v zemi.

Jeseníky
Horní Město

Obec Horní Město se rozkládá na 3162 ha a je nejvýše položenou obcí Rýmařovska v nadmořské výšce 675m. K 1.3.2001 měla 1015 obyvatel, z toho 203 dětí, 630 obyvatel ve věku 15 - 59 let a nad 60 let 185 obyvatel.

Jeseníky
Horní Studénky

Obec Horní Studénky se nachází ve vysoko položené úžlabině, na západním okraji kopcovitého terénu Zábřežské vrchoviny (460 - 590 m n.m.), 12 km od Zábřeha na Mor. a 5 km od Štítů.

Jeseníky
Horní Životice

První písemná zmínka pochází až z roku 1594. Vesnice patřila k panství jindřichovskému. Jsou uváděny v dobových písemnostech jako Spodní Životice a Horní Životice. Životice a Petrovice držel lénem Karel Bítovský z Bítova, jenž postoupil roku 1595 obě vsi Václavu Pavlovskému z Pavlovic, k 1595 u Bartultovic.

Jeseníky
Hošťálkovy

Obec Hošťálkovy je asi 8 km sz. od Krnova, když ze silnice Krnov směr Město Albrechtice vKrásných Loučkách odbočíte vlevo a po 2,5 km jste uprostřed obce a zámku, který je po pravé straně za dlouhou hospodářskou budovou.

Jeseníky
Hoštejn

Mnohem dříve než o městečku a později vesnici Hoštejně přinášejí prameny informace o hradu stejného jména, který byl vybudován na strmém kopci nad údolím Moravské Sázavy. V době svého největšího rozkvětu tvořil hradní komplex vlastní hrad - hradní palác (29 x 9,5 m) obklopený okružním valem s příkopem, který zde stál nejpozději ve druhé pol. 13 století. V roce 1446 se o Hoštejně hovoří již jako o zbořeném hradu.

Jeseníky
Hraběšice

Vesnice byla nazvána po Hrabišovi ze Švábenic a Úsova. Do němčiny bylo jméno přejato v podobě Rabenseifen, a tím snadno spojeno s havranem (Rabe). Mluvící znamení havrana měla obec také na pečeti. Částí Hraběšic byla osada a katastrální obec Krásné (do roku 1948 Šentál). V roce 1976 byly Hraběšice připojeny k Šumperku a touto integrací ztratilo Krásné postavení relativně samostatné části. Od roku 1990 jsou Hraběšice opět samostatnou obcí.

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA