Úvodní strana » Zajímavosti » Města a obce » Města a obce

Města a obce

Jeseníky
Andělská Hora

Andělská Hora byla založena jako horní město kolem roku 1540 (podle jihlavského městského práva), přičemž v roce 1553 dostala horního registra a v roce 1556 důlní řád od Jana staršího Bruntálského z Vrbna. Zároveň obec obdržela znak, který vykazuje prvky z erbu Bruntálských z Vrbna – zlatým břevnem dělený štít, v horním červeném poli tři zlaté lilie, v dolním modrém zkřížená hornická kladívka a horník s kolečkem.

Jeseníky
Bělá pod Pradědem

Údolní obec obklopená drsnou, ale romantickou přírodou je východiskem do lyžařských center Praděda a Červenohorského sedla s výbornými sněhovými podmínkami. Většina nejvyšších vrcholů Jeseníků se nachází v okolí Bělé a právě zde končívá zimní sezóna až začátkem měsíce května. Pro brzký západ slunce jsou zde sjezdovky s umělým osvětlením,které nabízejí kvalitní lyžování i ve večerních hodinách.

Jeseníky
Bernartice

Bernartice leží v blízkosti města Javorník, v úrodném kraji Vidnavské nížiny a táhnou se podél silnice a potoka od jihu k severu až ke státní hranici s Polskem s nadmořskou výškou 254 m.

Jeseníky
Bílá Voda

Je nanejvýš pravděpodobné, že český název Bílá Voda i německé jméno Weisswasser vznikly podle vod zdejšího potoka. Od roku 1748 byly rozlišovány dvě části Bílé Vody, městys a ves. Dále k ní patřily osada a katastrální obec Kamenička (nesprávně Kameničky, německy Kamitz-Uberschar), osada Růženec (Rosenkranz) a také několik samot.

Jeseníky
Bílčice

Bílčice jsou středně velká zemědělská obec na pravém břehu Moravice. Rozkládá se v pěkném prostředí 15 km na jihovýchod od města Bruntálu. Katastrální rozloha obce je 2 433 ha a žije 260 obyvatel. První zmínka je z roku 1410, kdy obec daroval Petr z Kravař a Plumlova městečku Dvorce. V této listině jsou Bílčice nazývány "villa Bilczicze".Nelehký život obyvatel Bílčic jako šternberských poddaných byl ztrpčován vedle běžných robotných povinností, vrchnostenských dávek a plateb, mimořádnými povinnostmi, neúrodou a drahotou, živelnými pohromami a válečnými událostmi.Tragicky se dotkly Bílčic v 2.polovině 15.století česko-uherské války.

Jeseníky
Bludov

Založení vesnice Bludova můžeme na základě jejího názvu a dochovaných pramenů položit někdy na přelom 12. a 13.století. V tomto období se také poprvé setkáváme se jménem jejího údajného zakladatele markraběcího úředníka Bluda z Bludova. Příslušníci jeho rodu se nazývali Bludovici, měli ve svém erbu lva na třech hůrkách a patřili k nim také poslední majitelé Bludova, Žerotínové.

Jeseníky
Bohdíkov

Obec Bohdíkov se nachází přibližně na 50° severní šířky a 16° 54’východní délky v údolí řeky Moravy. Leží v Olomouckém kraji asi 12 km západně od okresního města Šumperk a 6 km jižně od města Hanušovice. Představuje nejsevernější část mikroregionu Ruda. Obec je tvořena čtyřmi katastrálními územími, a to Dolní Bohdíkov, Komňátka, Raškov Ves a Raškov Dvůr. Součástí obce je i jižně umístěný Aloisov. Obec měla ke dni 1. 6. 2005 celkem 1 395 obyvatel.

Jeseníky
Bohuslavice

Obec Bohuslavice se rozkládá v podhůří Jeseníků, ale je již součástí severní Hané. Leží na levém břehu řeky Moravy pod jejím soutokem s Moravskou Sázavou, mezi městy Mohelnicí a Zábřehem.

Jeseníky
Bohušov

Obec Bohušov leží ve středu Osoblažská, v údolí říčky Osoblahy, má 460 obyvatel. Obec je tvořena místními částmi Dolní Povelice, Karlov, Ostrá Hora a Kašnice. K občanskému vybavení obce patří mateřská škola, obecní úřad s informačním centrem, obchod, pohostinství s kulturním domem, kostel a rekreační areál.

Jeseníky
Bohutín

Obec Bohutín je jednou z malých obcí rozsáhlého Šumperského okresu, ležící asi 12 km severozápadně od Šumperka a asi 9 km severovýchodně od Zábřeha. Společnou hranici má s těmito katastry: na severu s Bartoňovem, na západě se Kláštercem, na jihu s Chromčí, na jihovýchodě a východě s Bludovem, na severovýchodě s Radomilovem.

Jeseníky
Branná

Branná leží v nadmořské výšce 600 až 650 m n. m. na trati, která spojuje od roku 1888 Hanušovice s Jeseníkem (Frývaldovem). Trať vede jedním z nejhezčích údolí v Jeseníkách. Mohutné a příkré skály se tlačí z obou stran do údolí řeky Branné. Silnice stoupá přes bývalé Dolce a Mosazné Hamry k nahoře položené obci Branné - Kolštejnu. S výstavbou silnice se začalo v roce 1846, která tvoří hranici mezi Rychlebskými horami a Hrubým Jeseníkem.

Jeseníky
Brantice

Obec Brantice se nachází jihozápadně od Krnova se kterým bezprostředně sousedí. Přes Brantice se táhne Brantická vrchovina, která spadá do pohoří Nízkého Jeseníku. Jejím katastrem protéká řeka Opava. Obec tvoří dvě místní části: Brantice a Radim. Brantice leží v nadmořské výšce 341 a Radim 379 m nad mořem. Má 1210 obyvatel a její katastrální území měří 2.671 hektarů.

Jeseníky
Bratrušov

První písemná zmínka o Bratrušovu pochází z roku 1371 a jedná se o závěť moravského markraběte Jana Jindřicha (bratra Karla IV.), který odkázal svému synu Prokopovi několik vsí, mezi nimi i Bratrušov.

Jeseníky
Brníčko

Obec Brníčko a místní část Strupšín leží v Olomouckém kraji v údolí Loučského potoka 9 km jižně od Šumperka. V roce 1976 byl k Brníčku jako jeho místní část připojen dříve samostatný Strupšín.

Jeseníky
Bruntál

Bruntál se skládá ze dvou vzájemně izolovaných katastrálních území, jimiž je původně ryze slezský katastr Bruntál-město (za komunismu byly k jeho katastru připojeny i některé moravské pozemky, původně náležející k Moravskému Kočovu; jiné, původně bruntálské pozemky, jsou dnes součástí katastru Moravského Kočova) a ryze moravského Karlovce, jehož zástavba byla zlikvidována při stavbě vodní nádrže Slezská Harta.

Jeseníky
Břidličná

Město Břidličná, dříve Frýdlant nad Moravicí, se nalézá v údolí na soutoku řeky Moravice a potoka Poličky, na rozhraní Nízkého a Hrubého Jeseníku, v Bruntálské vrchovině v nadmořské výš­ce 550 m. Břidličná je městem od roku 1973, dnes má dvě místní částí - Vajglov a Albrechtice u Rýmařova. Uplynulo mnoho staletí od doby, kdy se první lidé usazovali v této hornaté a hustě zalesněné krajině.

Jeseníky
Bušín

Obec Bušín leží asi 14 km severně od Zábřehu v nadmořské výšce 355 m v mělkém údolí Bušínského potoka, který se pod sousední vsí Olšany vlévá zprava do řeky Moravy.

Jeseníky
Býkov-Láryšov

Obec Býkov - Láryšov leží v severovýchodní části Mikroregionu Krnovsko asi pět kilometrů od Krnova. Tvoří ji dvě části: Býkov a dva kilometry vzdálený Láryšov. V současné době v obci na katastru 907,5 hektarů, který ohraničuje říčka Čížina a Hajnický potok, žije přibližně sto padesát obyvatel. V kopcovitém terénu dosahuje nejvyšší nadmořskou výšku 486 metrů vrch Ovčák nad Býkovem a o dvacet metrů vyšší vrch Rybničná nad Láryšovem.

Jeseníky
Čaková

Obec se nachází na východním předhůří Hrubého Jeseníku, přesněji 15 km jihozápadně od Krnova a stejně tak daleko severovýchodně od Bruntálu. Okolí obce je kopcovité, lesnaté s dobrými podmínkami pro houbaření, sběr malin a ostružin, lov zvěře a rybaření. V potoce Čakovka se loví nejen pstruzi, ale i lipani. K rybaření i rekreaci slouží také místní rybník U jelena, který se rozprostírá v Krásném údolí.

Jeseníky
Černá Voda

Obec ležící východně od obce Žulová při Černém potoce v nadmořské výšce 340 m. K její kráse a malebnosti přispívají desítky zalesněných kopců a pahorků, četné potoky a potůčky s čistou vodou a rozlehlé vodní plochy.

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA