Úvodní strana » Zajímavosti » Hrady a zámky » Žulová (hrad)

Žulová (hrad)

Oblast:
GPS:
50.312, 17.100
Web hradu:
Podrobný popis:
Hrad si na konci 13. století na půdě vratislavského biskupství protiprávně postavil Jan Wüstehube, nechvalně známý loupeživý rytíř, který z Frýdberka a svého dalšího hradu Kolštejna podnikal výpady do širokého okolí. Pokračovali v nich i jeho potomci a také Haugwicové, kterým na konci první třetiny 14. stoleté hrad postoupili. Klid v oblasti přineslo až vykoupení hradu vratislavským biskupem roku 1358. V přímém držení biskupství byl hrad další století, až jej rkou 1459 biskup Jošt svěřil jako dědičné léno do rukou Mikuláše Kotulínského, později byl až do roku 1582 zastavován. V poslední třetině 16. století byl renesančně přestavěn. Po dobytí a vyplenění Švédy roku 1639 již hrad chátral a roku 1703 byl přestavěn na pivovar. O století později daroval biskup Hohenlohe celý areál městu na výstavbu kostela.

Pro stavbu hradu bylo zvolena ostrožna ze tří stran se svažující do údolí. Pouze na vstupní jižní straně musel být ve skále vylámán široký příkop. Nejstarší jádro mělo nepravidelně oválný tvar s okrouhlou věží v čele a palácem na chráněné severní straně. 2 metry silná obvdová hradba byla vzepřena v dochovaném úseku na východě a západě osmi pilíři. Válcová věž v čele hradu má zdivo až 4 silné a do dnešních dní se dochovala až do výše původního 4. patra. Minimálně na jihu a západě byla obrana jádra posílena parkánem. Rozšíření jádra hradu v severní části je zřejmě mladšího původu, o čemž svědčí i slabší síla zdiva. Došlo k němu pravděpodobně v souvislosti s přestavbou hradu na pivovar.
 

Co se děje v okolí?

hradyOblastiVse
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA