Úvodní strana » Zajímavosti » Hrady a zámky » Návsí (hrad)

Návsí (hrad)

Oblast:
GPS:
49.583, 18.751
Web hradu:
Podrobný popis:
Historické prameny o Návsí podobně jako o Hrádku nad Olší chybí. První písemná zmínka o obci pochází až z roku 1435, kdy tam bylo založeno tzv. volenství. Novější literatura klade vznik obce až do 1. poloviny 15. století. Návsí patrně patřilo do skupiny několika strážních hrádku střežících obchodní stezku Jablunkovským průsmykem podél řeky Olše. Archeologicky je hrádek v Návsí datovaný do 14. století s částečnou existencí ve století 15.

Jádro lokality, centrální plošina, má v současné době zhruba trojúhelný tvar s délkou čelní strany kolem 40 m a délkou cca 50 m od čela lokality k ostrohu nad řekou Olší. Opevnění je směrem k potoku Černý, na západ, a na straně k řece Olši, na sever (severovýchod), přírodně chráněno velmi prudkými svahy k těmto vodotečím. Bohužel, právě tyto strany jádra nejvíce trpí erozí, která mohla plochu v těchto místech zmenšit i o několik metrů. Nejpoškozenější je severní až severovýchodní strana jádra, kde eroze viditelně pokračuje i v současné době a plochu jádra tak každoročně zmenšuje. S přihlédnutím ke zmíněné erozi lze vyslovit názor, že lokalita mohla mít původně oválný tvar se skosenou čelní stranou. Aby byla tato čelní strana co nejvíce chráněna od zbylé plochy ostrohu a následně stoupajícího terénu, přeťal ji 10 – 12 m široký půlkruhový příkop, hluboký i v současnosti až 5 m, a před něj byl pro posílení obrany vyhozen mohutný cca 2 m vysoký a až 10 m široký val, který tak o více než 1 m převyšuje rovnou plochu jádra.

Co se děje v okolí?

hradyOblastiVse
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA