Úvodní strana » Zajímavosti » Hrady a zámky » Myslík (hrad)

Myslík (hrad)

Oblast:
GPS:
49.614, 18.248
Web hradu:
Podrobný popis:
Na katastru obce Myslík, naproti hradu Hukvaldy, na vysokém poměrně úzkém hřbetu táhnoucím se ve směru severovýchod-jihozápad, ohraničením bezejmenným potokem na jihovýchodě a Rybským potokem na severozápadní straně, se v blízkosti kóty 507,7, na jeho konci, nad prudkým klesáním do údolí, před kterým je malá, vcelku rovná ploška, nacházejí pozůstatky drobného středověkého opevnění. Vlastní skalnaté jádro je celkem malé (osy 22 a 12 m)- mohla zde stát maximálně jedna stavba.

Od úzkého hřbetu je pak fortifikace oddělena příkopem vysekaným ve skále, cca 10 m širokým a 3 m hlubokým. Snad pozůstatkem po zahloubené místnosti obytného (věžovitého) stavení je do pravého úhlu a do hloubky 2 m vytesaná prohlubeň. Místnost mohla mít rozměry přibližně 5 x 6 m a vnější rozměry 6,5 x 7,5 m. Archeologický materiál byl získán na JV straně při vrcholu suťového kužele. Na mikroplošce 50x50x30 cm bylo objeveno kolem stovky nálezů, převážně keramických zlomků. Dále byly nalezeny 3 kusy kostí a jeden hřeb s příčnou T hlavicí. Celý soubor lze datovat do 14., snad i 15.století.
 

Co se děje v okolí?

hradyOblastiVse
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA