Úvodní strana » Zajímavosti » Hrady a zámky » Fürstenwalde (hrad)

Fürstenwalde (hrad)

Oblast:
GPS:
50.124, 17.352
Web hradu:
Podrobný popis:
Na místě, kterému se dnes říká Zámecký vrch, stával kdysi zeměpanský hrad Fürstenwalde – nástupce nedalekého hradu Freudenštejn. Byl velmi příhodně zbudován nad soutokem Střední a Bílé Opavy, zhruba ve výši 900 m n. m. O jeho zániku během třicetileté války se vypráví následující příběh. Po prohrané bitvě na Bílé hoře museli páni z Vrbna opustit své panství. Hynek utekl do ciziny, druhý z bratrů skončil na popravišti. Na hradě zůstala jen vdova s dcerkou Helenkou. Hrad byl obsazen císařskými, a protože byl pevnější než kterýkoli jiný hrad, Švédům se jej nepodařilo dobýt. Do jednoho z plavovlasých cizinců se však Helenka zamilovala. Jedné noci se s ním smluvila a pustila Švédy tajnou chodbou dovnitř. Císařští se ani nestačili zvednout k odporu. Shledání milenců však nemělo dlouhé trvání. Vbrzku se před hradem objevilo mnoho oddílů císařských žoldáků a situace se obrátila. Boj byl neúprosný a padl i mladý švédský důstojník. Když to děvče uvidělo, neváhalo ani chvíli. Popadlo louč a sestoupilo do sklepů, kde byly uloženy sudy se střelným prachem. Za okamžik otřásl hradem výbuch a v troskách zahynuli jak obránci, tak dobyvatelé. Helenka s nimi. Dodnes se prý prochází za měsíčního svitu v troskách hradu. V rukou drží louč a usedavě pláče. Jindy se prohání po okolí jako hořící věchet a za hlasitého kvílení mizí v lese.

Historie

První písemná zpráva o hradu pochází z roku 1348. Listina z roku 1377 o rozdělení opavského knížectví mezi knížata Jana a Mikuláše jmenuje hrad na prvním místě jako jeden z nejvýznamnějších knížecích hradů. Další údaje o hradu neznáme a nevíme nic ani o jeho zániku. Lze se domnívat, že byl zničen roku 1474 za česko-uherských válek. Pro odloučenou polohu a obtížný přístup nebyl obnoven. Na mapě bruntálského panství z roku 1579 je vyobrazen už jako zřícenina.

Jak vypadal?

Historické prameny zmiňují Fürstenwalde jako nejpevnější hrad Slezska, o čemž svědčí i fakt, že k jeho obraně bylo určeno jen osm mužů, kteří se dokázali ubránit každému útoku. Dodnes se zachovaly jen obvodové hradby, vyčnívající poměrně málo nad terén, a zbytky vnitřních hradeb.

Co se děje v okolí?

hradyOblastiVse
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA