Úvodní strana » Zajímavosti » Hrady a zámky » Freudenštejn (hrad)

Freudenštejn (hrad)

Oblast:
GPS:
50.095, 17.420
Web hradu:
Podrobný popis:
Hrad Freudenštejn, poslední z hradů obranné linie, byl ještě poměrně donedávna zcela zapomenut a ztracen. Teprve na konci 19. století byl odkryt při výstavbě nové silnice z Andělské Hory do Vrbna. Bohužel, při její stavbě bylo také použito kamene z hradní zříceniny. Původní účel hradu byla jistě ochrana důležité obchodní cesty a také hranic. Naneštěstí se opevnění a vybavení hradu ukázalo již zanedlouho jako zastaralé, a proto byl záhy nahrazen novým hradem Fürstenwalde nad Vrbnem.

Historie

Hrad Freudenštejn vybudoval pravděpodobně kolem poloviny 13. století moravský markrabě a pozdější český král Přemysl Otakar II. jako součást obranné zemské soustavy na severní Moravě, která tehdy vznikala. Ve 14. století byl podobně jako přilehlé území majetkem opavských knížat. Jak dlouho Freudenštejn existoval, nelze přesně určit. Bližší svědectví o jeho zániku mohou poskytnout nálezy keramických střepů z konce 13. a z první poloviny 14. století. Nálezy z pozdější doby nejsou. Listinné doklady o existenci hradu se nedochovaly, a tak vedle hmotných nálezů o něm podává svědectví jen mapa bruntálského panství z roku 1579. Vyznačení hradu na mapě však zároveň ukazuje, podobně jako u hradu Fürstenwalde, že v druhé polovině 16. století byl již zříceninou.

Jak vypadal?

Hrad měl obdélníkový půdorys o délce kolem 54 metrů a šířce 16 metrů. Jednodílná oválná dispozice je ze tří čtvrtin obklopena příkopem a mocným valem, zčásti mu poskytovala přirozenou ochranu příkrá skála. Na vnitřní straně je místy viditelná nasucho zděná kamenná plenta. Vlastní hrad měl po obvodu úctyhodnou hradbu silnou až 2,5 metru.
 

Co se děje v okolí?

hradyOblastiVse
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA