Úvodní strana » Zajímavosti » Hrady a zámky » Edelštejn (hrad)

Edelštejn (hrad)

Oblast:
GPS:
50.236, 17.380
Web hradu:
Podrobný popis:
Za dávných časů stával nedaleko Leuchtenštejna v neproniknutelných lesích hrad Edelštejn. Za jediný den ho podle pověstí zbudovali obři. I když zpočátku z nich lidé měli strach, časem zjistili, že olupují jen bohaté a s chudáky se spravedlivě dělí. Obři žili na Edelštejnu dlouho, až jednoho dne tajemně zmizeli. Jen hrad po nich zůstal. Patřil k nejmohutnějším slezským a moravským hradům a významem zaujímal první místo v oblasti Slezska a jižního Polska.

Historie

Hrad byl postaven v polovině 13. století, ale podle pověsti ho založil již v roce 1119 rytíř Oto z Erlitzu. V pramenech se poprvé objevuje za dramatických okolností v r. 1281, kdy opavský kníže Mikuláš, nemanželský syn Přemysla Otakara II., vyzval jeho držitele, bratry z Linavy, aby poskytli vratislavskému biskupovi Tomášovi II. náhradu za ničivé vpády. Jak se dostal hrad do državy loupeživých rytířů, bratrům Otovi a Oldřichovi z Linavy, není známo, ale posádka Edelštejna se živila rabováním v širokém okolí a bohatém sousedství. Když neuposlechli, Edelštejn jim byl odňat a dán i s doly do zástavy biskupovi. O Edelštejn a přilehlé městečko s výnosnými zlatými doly se několikrát bojovalo. I v době krále Jiřího z Poděbrad byl natolik významný, že mu byl hrad v roce 1465 předán a on jako správce jmenoval Jana ze Žerotína. Ten však často přepadával kupce cestující na Moravu, a proto vratislavský biskup Jošt z Rožmberka 16. července roku 1467 hrad dobyl. Podle nejstarších zpráv byl hrad, zvaný též Paskenštejn, dobyt za pomoci rukojmí, vězňů a především díky zradě pána ze Žerotína. Z obavy, aby se ho opět nezmocnili stoupenci Jiřího, dal jej biskup po několika dnech zbořit. Později při jednání s dědici Jiřího z Poděbrad došlo k dohodě a biskup zaplatil za hrad 210 hřiven úroků a 1600 uherských zlatých.

Jak vypadal?

V současnosti z něj zbývá několik fragmentů zdiva a věží, které dávají nejasně tušit polohu budov a hradeb. Dodnes zůstaly zachovány základové zdi hradeb, zřícenina okrouhlé věže, zbytek nárožní bašty, příkopy a valy. Hrad byl obklopen hrad-bami nestejné šíře, chráněn dvěma příkopy a mohutným výškově odstupňovaným valem.

Zajímavost

Edelštejn sloužil k ochraně zlatých dolů a k bezpečnému shromažďování vytěženého drahého kovu před transportem. Výhodná poloha s dalekým dohledem na Zlaté Hory a polskou rovinu umožňovala dobře střežit obchodní cestu.

Co se děje v okolí?

hradyOblastiVse
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA