Úvodní strana » Zajímavosti » Hrady a zámky » Dorňákův kopec (hrad)

Dorňákův kopec (hrad)

Oblast:
GPS:
49.779, 17.961
Web hradu:
Podrobný popis:
Lokalita hrádku na Dorňákově kopci se nachází přibližně v půli cesty mezi Bílovcem a obcí Skřípov, jen asi 4,5 km severozápadně od Bílovce, na katastru obce Slatina, ačkoliv se místo nachází takřka na okraji obce Stará Ves u Bílovce. Samotné místo najde návštěvník velmi snadno. Hrádek stával na zalesněném návrší, které se vypíná nad soutokem Skřípovského potoka s bezejmenným levobřežním přítokem a přímo u odbočky silnice do osady Ohrada.

Na temeni kopce se nacházejí výrazné pozůstatky fortifikace, jejíž jádro je tvořeno čtvercovou plošinou o rozměrech 50 x 50 m, obklopené výrazným, až 4 m hlubokým příkopem a valem (tím pouze na severní a východní straně, kde je val poškozen či úmyslně přerušen). Je poměrně pozoruhodné, že celá západní, nejschůdnější a patrně i přístupová část terénu, je zcela nekrytá. V jižní části jádra je příkop i val nahrazen dokonalou přírodní překážkou - hlubokou, neschůdnou strží k Skřípovskému potoku. Plocha jádra je rovná, bez výraznějších terénních deformací. Východně od jádra se nachází na úplném konci temene poměrně rovná, asi 60m dlouhá a 30 m široká plošina, za níž terén prudce spadá k soutoku zmíněných vodotečí. Tento prostor mohl být patrně využíván jako jistá forma obrany hrádku, či jeho hospodářské zázemí. Podobná, avšak již méně pravidelná plošina, se nachází i na západě lokality. Tato mohla sloužit jako jakési předhradí, či prostor chránící vstup do objektu jádra hrádku.

 

Co se děje v okolí?

hradyOblastiVse
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA