Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Práce na silnici - Třinec

Doprava - Práce na silnici - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
normální
Platnost do:
30.11.2021 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 03.11.2021 07:00, Do 30.11.2021 23:59, stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Malá Jablunkovská v obci Třinec, spočívající v označení dopravního omezení vyvolané potřebou vlastníka inženýrské sítě zajistit bezpečnost silničního provozu při odstraňování havárie na horkovodním potrubí uloženého ve vozovce účelové komunikace č. 2001u (pasport komunikací) vedené za domy Jablunkovská čp. 706 – 704 v obci Třinec, kde bude ve vozovce prováděn otevřený výkop a realizována oprava horkovodního potrubí ve vlastnictví žadatele. Přechodná úprava provozu se týká: • označení pracovního místa jako úplná uzavírka silničního provozu na účelové komunikaci č. 2001u (pasport komunikací), pozemek parc. č. 2466/4, 2466/8 a 2470/14 v k. ú. Třinec, v úseku délky do 50 m umístěním dopravního zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“ a dopravním značením č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s doplněním dodatkové tabule č. E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“, včetně označení zákazu odbočení do pracovního místa u místní komunikace č. 76c (pasport komunikací) na ulici Malá Jablunkovská přechodným dopravním značením č. B 24a „Zákaz odbočení vpravo“ s doplněním dodatkové tabule č. E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“, • zneplatnění stávajícího jednosměrného provozu na vozovce účelové komunikace č. 2001u (pasport komunikací) přeškrtnutím dopravního značení č. B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel do protisměru“ a doplněním přechodného dopravního značení č. A 9 „Provoz v obou směrech“ a č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ od ulice Nerudova, resp. od domu Jablunkovská čp. 704, • označení zákazu vstupu chodců na chodník vedený podél pracovního místa a boční fasády objektu Jablunkovská čp. 706, v úseku délky úseku do 50 m, pomocí přechodného dopravního značení č. B 30 „Zákaz vstupu chodců“ a dopravního zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“, • stanovení zákazu zastavení v úseku délky do 50 m v parkovacím pruhu označeném na vozovce místní komunikace č. 76c (pasport komunikací) na ulici Malá Jablunkovská v návaznosti na připojení účelové komunikace č. 2001u, resp. pracovní místo, přechodným dopravním značením č. B 28 „Zákaz zastavení“ s doplněním dodatkové tabule č. E 8a „Začátek úseku“, resp. č. E 8c „Konec úseku“. Termín přechodné úpravy provozu: 03.11.2021 – 30.11.2021. , Vydal: Magistrát města Třince místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 03.11.2021 07:00, Do 30.11.2021 23:59, stanovení přechodné úpravy provozu na ulici Malá Jablunkovská v obci Třinec, spočívající v označení dopravního omezení vyvolané potřebou vlastníka inženýrské sítě zajistit bezpečnost silničního provozu při odstraňování havárie na horkovodním potrubí uloženého ve vozovce účelové komunikace č. 2001u (pasport komunikací) vedené za domy Jablunkovská čp. 706 – 704 v obci Třinec, kde bude ve vozovce prováděn otevřený výkop a realizována oprava horkovodního potrubí ve vlastnictví žadatele. Přechodná úprava provozu se týká: • označení pracovního místa jako úplná uzavírka silničního provozu na účelové komunikaci č. 2001u (pasport komunikací), pozemek parc. č. 2466/4, 2466/8 a 2470/14 v k. ú. Třinec, v úseku délky do 50 m umístěním dopravního zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“ a dopravním značením č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s doplněním dodatkové tabule č. E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“, včetně označení zákazu odbočení do pracovního místa u místní komunikace č. 76c (pasport komunikací) na ulici Malá Jablunkovská přechodným dopravním značením č. B 24a „Zákaz odbočení vpravo“ s doplněním dodatkové tabule č. E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“, • zneplatnění stávajícího jednosměrného provozu na vozovce účelové komunikace č. 2001u (pasport komunikací) přeškrtnutím dopravního značení č. B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel do protisměru“ a doplněním přechodného dopravního značení č. A 9 „Provoz v obou směrech“ a č. IP 10a „Slepá pozemní komunikace“ od ulice Nerudova, resp. od domu Jablunkovská čp. 704, • označení zákazu vstupu chodců na chodník vedený podél pracovního místa a boční fasády objektu Jablunkovská čp. 706, v úseku délky úseku do 50 m, pomocí přechodného dopravního značení č. B 30 „Zákaz vstupu chodců“ a dopravního zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“, • stanovení zákazu zastavení v úseku délky do 50 m v parkovacím pruhu označeném na vozovce místní komunikace č. 76c (pasport komunikací) na ulici Malá Jablunkovská v návaznosti na připojení účelové komunikace č. 2001u, resp. pracovní místo, přechodným dopravním značením č. B 28 „Zákaz zastavení“ s doplněním dodatkové tabule č. E 8a „Začátek úseku“, resp. č. E 8c „Konec úseku“. Termín přechodné úpravy provozu: 03.11.2021 – 30.11.2021. , Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61.5 a 63.5, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.6 a 61.7, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic Havlíčkova a Nádražní, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní události - na silnici 67 u obce Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA