Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Práce na silnici - Třinec

Doprava - Práce na silnici - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
476 / 2
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
normální
Platnost do:
28.09.2020 23:59
Podrobný popis:
silnice II/476 - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 27.09.2020 07:00, Do 28.09.2020 23:59, Na žádost společnosti EUROVIA CS, a.s. bylo Magistrátem města Třince, Odborem dopravy, povoleno omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu v jednom jízdním pruhu na krajské silnici č. II/476 v k. ú. Dolní Líštná a Horní Líštná, konkrétně v úseku celkové délky cca 800 m od objektu Likop (Dolní Líštná čp. 60) po objekt bývalé požární zbrojnice v Horní Líštné, kdy: - není navržena objízdná trasa, - řízení silničního provozu v uzavřeném úseku silnice je kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením, - 4 etapy stavby při pokládce nového povrchu, délka pracovního úseku max. 400 m, - autobusová zastávka „Třinec, Dolní Líštná, Mravcůvka“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.) bude v I. a II. etapě omezení přemístěna. Termín dopravního omezení: 15.09.2020 - 10.10.2020 po etapách takto: • v termínu 15.09.2020 (úterý) – 18.09.2020 (pátek) bude realizováno frézování stávajícího povrchu vozovky v celém úseku silnice za provozu. Obsluha autobusové zastávky Dolní Líštná, Mravcůvka nebude omezována. • v termínu 21.09.2020 (pondělí) – 22.09.2020 (úterý) I. etapa: pokládka živice v úseku od objektu Likop (Dolní Líštná 60) po objekt bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156), uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy státní hranice. V této etapě dojde k přemístění autobusové zastávky Dolní Líštná, Mravcůvka v obou směrech jízdy (na zpevněnou plochu před objektem Likop a na nevyužívaný sjezd ve vzdálenosti cca 60 m od začátku uzavírky jízdního pruhu). • v termínu 23.09.2020 (středa) – 24.09.2020 (čtvrtek) II. etapa: pokládka živice v úseku od objektu Likop (Dolní Líštná 60) po objekt bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156), uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy Třinec. V této etapě dojde k přemístění autobusové zastávky Dolní Líštná, Mravcůvka v obou směrech jízdy (na zpevněnou plochu před objektem Likop a na nevyužívaný sjezd ve vzdálenosti cca 60 m od začátku uzavírky jízdního pruhu). • v termínu 25.09.2020 (pátek) – 26.09.2020 (sobota) III. etapa: pokládka živice v úseku od objektu bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156) po zpevněnou plochu před objektem bývalé požární zbrojnice v Horní Líštné, uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy státní hranice. Autobusová doprava a obsluha zastávek nebude dopravním omezením dotčena. • v termínu 27.09.2020 (neděle) – 28.09.2020 (pondělí, státní svátek) IV. etapa: pokládka živice v úseku od objektu bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156) po zpevněnou plochu před objektem bývalé požární zbrojnice v Horní Líštné, uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy Třinec. Autobusová doprava a obsluha zastávek nebude dopravním omezením dotčena. • do 10.10.2020 budou probíhat dokončovací práce, přičemž dopravní omezení bude označeno přechodnou úpravou provozu jako jednostranné zúžení jízdního pruhu při zachování volné šířky pruhu min. 2,75 m. Uzavírka vymezeného úseku krajské silnice je povolena z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění opravy povrchu vymezeného úseku silnice v rámci stavby „Sil. II/476 Třinec Líštná“. Investorem prací je Moravskoslezský kraj. od objektu bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156) po zpevněnou plochu před objektem bývalé požární zbrojnice v Horní Líštné, délka cca 400 m, uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy Třinec, Vydal: Magistrát města Třince silnice II/476 - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 27.09.2020 07:00, Do 28.09.2020 23:59, Na žádost společnosti EUROVIA CS, a.s. bylo Magistrátem města Třince, Odborem dopravy, povoleno omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu v jednom jízdním pruhu na krajské silnici č. II/476 v k. ú. Dolní Líštná a Horní Líštná, konkrétně v úseku celkové délky cca 800 m od objektu Likop (Dolní Líštná čp. 60) po objekt bývalé požární zbrojnice v Horní Líštné, kdy: - není navržena objízdná trasa, - řízení silničního provozu v uzavřeném úseku silnice je kyvadlově přechodným světelným signalizačním zařízením, - 4 etapy stavby při pokládce nového povrchu, délka pracovního úseku max. 400 m, - autobusová zastávka „Třinec, Dolní Líštná, Mravcůvka“ (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.) bude v I. a II. etapě omezení přemístěna. Termín dopravního omezení: 15.09.2020 - 10.10.2020 po etapách takto: • v termínu 15.09.2020 (úterý) – 18.09.2020 (pátek) bude realizováno frézování stávajícího povrchu vozovky v celém úseku silnice za provozu. Obsluha autobusové zastávky Dolní Líštná, Mravcůvka nebude omezována. • v termínu 21.09.2020 (pondělí) – 22.09.2020 (úterý) I. etapa: pokládka živice v úseku od objektu Likop (Dolní Líštná 60) po objekt bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156), uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy státní hranice. V této etapě dojde k přemístění autobusové zastávky Dolní Líštná, Mravcůvka v obou směrech jízdy (na zpevněnou plochu před objektem Likop a na nevyužívaný sjezd ve vzdálenosti cca 60 m od začátku uzavírky jízdního pruhu). • v termínu 23.09.2020 (středa) – 24.09.2020 (čtvrtek) II. etapa: pokládka živice v úseku od objektu Likop (Dolní Líštná 60) po objekt bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156), uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy Třinec. V této etapě dojde k přemístění autobusové zastávky Dolní Líštná, Mravcůvka v obou směrech jízdy (na zpevněnou plochu před objektem Likop a na nevyužívaný sjezd ve vzdálenosti cca 60 m od začátku uzavírky jízdního pruhu). • v termínu 25.09.2020 (pátek) – 26.09.2020 (sobota) III. etapa: pokládka živice v úseku od objektu bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156) po zpevněnou plochu před objektem bývalé požární zbrojnice v Horní Líštné, uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy státní hranice. Autobusová doprava a obsluha zastávek nebude dopravním omezením dotčena. • v termínu 27.09.2020 (neděle) – 28.09.2020 (pondělí, státní svátek) IV. etapa: pokládka živice v úseku od objektu bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156) po zpevněnou plochu před objektem bývalé požární zbrojnice v Horní Líštné, uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy Třinec. Autobusová doprava a obsluha zastávek nebude dopravním omezením dotčena. • do 10.10.2020 budou probíhat dokončovací práce, přičemž dopravní omezení bude označeno přechodnou úpravou provozu jako jednostranné zúžení jízdního pruhu při zachování volné šířky pruhu min. 2,75 m. Uzavírka vymezeného úseku krajské silnice je povolena z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění opravy povrchu vymezeného úseku silnice v rámci stavby „Sil. II/476 Třinec Líštná“. Investorem prací je Moravskoslezský kraj. od objektu bývalé pohraniční policie (Dolní Líštná 156) po zpevněnou plochu před objektem bývalé požární zbrojnice v Horní Líštné, délka cca 400 m, uzavřen bude jízdní pruh ve směru jízdy Třinec, Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice III/01149, Písek, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01149, Písek, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01149, Písek, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01149, Písek - Bukovec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/11, v katastru obce Jablunkov, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/11, v katastru obce Jablunkov, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/11J, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/komunikace, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11J, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - ulice Míru, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - ulice Míru, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice U splavu, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice U splavu, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/476 (ulice Hřbitovní) - silnice III/4682 (ulice Hřbitovní), Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/476, silnice III/4682, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/476 (ulice Hřbitovní) - silnice III/4682 (ulice Hřbitovní), Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61.5 a 63.5, ve směru Polsko

Práce na silnici - silnice II/476 - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.6 a 61.7, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Příkopa, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Příkopa, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4733, Žermanice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4733, Žermanice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Lípová, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Lípová, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice III/4735, část obce Prostřední Bludovice, Horní Bludovice, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice III/4735, část obce Prostřední Bludovice, Horní Bludovice, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, mezi křižovatkami ulic Slezská a Hrabinská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, mezi křižovatkami ulic Slezská a Hrabinská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Lučinách, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Lučinách, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Lučinách, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Lučinách, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Lučinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Pionýrů, mezi křižovatkami ulic Na Lučinách a Mírová, Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice III/4686 (ulice K Vyrubané), Chotěbuz, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Strmá, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Strmá, mezi křižovatkami ulic Těšínská a Soví, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Kavkovicích, mezi křižovatkami ulic Rodinná a Havraní, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Havraní, mezi křižovatkami ulic Rodinná a Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Podolkovická, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Podolkovická, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Těšínská, mezi křižovatkami ulic Stavy a Podjedlí, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice U Lesa, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice U Lesa, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/472, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/472, Karviná, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA