Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Práce na silnici - Třinec

Doprava - Práce na silnici - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
normální
Platnost do:
08.02.2019 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 14.01.2019 00:00, Do 08.02.2019 23:59, Omezení obecného užívání pozemní komunikace částečnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci č. 437b (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 2262/2 v k. ú. Třinec, obec Třinec, vedené od terminálu železniční stanice Třinec směrem do městské části Borek a Kojkovice, v úseku celkové délky cca 90 m podél areálu Dopravní hřiště STEELKART Racing Třinec, při realizaci stavby „Dopravní hřiště - STEELKART Racing Třinec včetně skladové haly a dílny autoservisu SO 06 oplocení – Změna protihlukové stěny“. Termín dopravního omezení: 14.01.2019 od 08:00 h – 08.02.2019 (zahájení po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu) Částečná uzavírka silničního provozu se povoluje v době provádění stavebních prací při realizaci stavby „Dopravní hřiště - STEELKART Racing Třinec včetně skladové haly a dílny autoservisu SO 06 oplocení – Změna protihlukové stěny“. Objízdná trasa nebyla stanovena. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení na vozovce volné šíře min. 2,75 m. Osoba zodpovědná za uzavírku a za realizaci přechodné úpravy provozu: Radim Cizler, tel. č. 777 718 648 , Vydal: Městský úřad Třinec místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 14.01.2019 00:00, Do 08.02.2019 23:59, Omezení obecného užívání pozemní komunikace částečnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci č. 437b (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 2262/2 v k. ú. Třinec, obec Třinec, vedené od terminálu železniční stanice Třinec směrem do městské části Borek a Kojkovice, v úseku celkové délky cca 90 m podél areálu Dopravní hřiště STEELKART Racing Třinec, při realizaci stavby „Dopravní hřiště - STEELKART Racing Třinec včetně skladové haly a dílny autoservisu SO 06 oplocení – Změna protihlukové stěny“. Termín dopravního omezení: 14.01.2019 od 08:00 h – 08.02.2019 (zahájení po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu) Částečná uzavírka silničního provozu se povoluje v době provádění stavebních prací při realizaci stavby „Dopravní hřiště - STEELKART Racing Třinec včetně skladové haly a dílny autoservisu SO 06 oplocení – Změna protihlukové stěny“. Objízdná trasa nebyla stanovena. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelného signalizačního zařízení na vozovce volné šíře min. 2,75 m. Osoba zodpovědná za uzavírku a za realizaci přechodné úpravy provozu: Radim Cizler, tel. č. 777 718 648 , Vydal: Městský úřad Třinec

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Bocanovice, okr. Frýdek-Místek

Zvláštní zprávy - Obvod 14 Třinec

Zvláštní zprávy - okres Frýdek - Místek (II. a III. tř.)

Práce na silnici - silnice I/68, Hnojník - Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice 28. října, mezi křižovatkami ulic Rozvojová a Sokolovská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Komenského, ulice 28. října, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Komenského - ulice 28. října, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Komenského - ulice 28. října, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Komenského, ulice 28. října, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Komenského - ulice 28. října, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Točitá, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Točitá, Havířov, okr. Karviná

Nebezpečné překážky - silnice I/67 - ulice Ostravská, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Stráni, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Stráni, Karviná, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA