Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Práce na silnici - Řeka

Doprava - Práce na silnici - Řeka

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Řeka
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
normální
Platnost do:
15.04.2021 23:59
Podrobný popis:
komunikace, v katastru obce Řeka, okr. Frýdek-Místek, Od 17.02.2021 07:00, Do 15.04.2021 23:59, dopravní omezení u krajské silnice č. III/4764 (pozemek parc. č. 1294/2) a na místní komunikaci (pozemek parc. č. 1171) před mostním objektem přes vodní tok Ropičanka v lokalitě u kamenolomu ve vlastnictví žadatele, dále navazující na účelovou komunikaci na pozemku 1013/51, vše v k. ú. Řeka, v rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby „Odstranění havarijního stavu mostu v obci Řeka přes řeku Ropičanku ke kamenolomu“. dopravní omezení je povoleno v rozsahu: • u krajské silnice č. III/4764 budou řidiči z obou směrů jízdy upozorněni na: ? možný výjezd vozidel stavby umístěním dopravního značení č. IP 22 „Změna organizace dopravy“ na kterém bude zobrazen symbol značky č. A 22 „Jiné nebezpečí“ s textem „Výjezd vozidel stavby“, ? stavební práce probíhající u silnice pomocí umístění výstražného dopravního značení č. A 15 „Práce na silnici“ doplněné o výstražné světlo typu 1, ? uzavírku silničního provozu na mostním objektu pomocí umístění svislého dopravního značení č. B 24a „Zákaz odbočení vpravo“, resp. B 24b „Zákaz odbočení vlevo“, doplněné o dodatkovou tabuli č. E 13 „Mimo vozidel stavby“, • u místní komunikace na pozemku parc. č. 1171 v k. ú. Řeka, v blízkosti domu Řeka čp. 3, budou řidiči z obou směrů jízdy upozorněni na: možný výjezd vozidel stavby umístěním dopravního značení č. IP 22 „Změna organizace dopravy“ na kterém bude zobrazen symbol značky č. A 22 „Jiné nebezpečí“ s textem „Výjezd vozidel stavby“, • u účelové komunikace na pozemku parc. č. 21 v k. ú. Řeka – před mostním objektem bude označena úplná uzavírka silničního provozu pomocí dopravního zařízení – zábrana pro označení uzavírky č. Z 2 doplněná o 3 výstražná světla typu 1 a dopravního značení č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulí č. E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“. , most kamenolomu, Vydal: Magistrát města Třince komunikace, v katastru obce Řeka, okr. Frýdek-Místek, Od 17.02.2021 07:00, Do 15.04.2021 23:59, dopravní omezení u krajské silnice č. III/4764 (pozemek parc. č. 1294/2) a na místní komunikaci (pozemek parc. č. 1171) před mostním objektem přes vodní tok Ropičanka v lokalitě u kamenolomu ve vlastnictví žadatele, dále navazující na účelovou komunikaci na pozemku 1013/51, vše v k. ú. Řeka, v rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby „Odstranění havarijního stavu mostu v obci Řeka přes řeku Ropičanku ke kamenolomu“. dopravní omezení je povoleno v rozsahu: • u krajské silnice č. III/4764 budou řidiči z obou směrů jízdy upozorněni na: ? možný výjezd vozidel stavby umístěním dopravního značení č. IP 22 „Změna organizace dopravy“ na kterém bude zobrazen symbol značky č. A 22 „Jiné nebezpečí“ s textem „Výjezd vozidel stavby“, ? stavební práce probíhající u silnice pomocí umístění výstražného dopravního značení č. A 15 „Práce na silnici“ doplněné o výstražné světlo typu 1, ? uzavírku silničního provozu na mostním objektu pomocí umístění svislého dopravního značení č. B 24a „Zákaz odbočení vpravo“, resp. B 24b „Zákaz odbočení vlevo“, doplněné o dodatkovou tabuli č. E 13 „Mimo vozidel stavby“, • u místní komunikace na pozemku parc. č. 1171 v k. ú. Řeka, v blízkosti domu Řeka čp. 3, budou řidiči z obou směrů jízdy upozorněni na: možný výjezd vozidel stavby umístěním dopravního značení č. IP 22 „Změna organizace dopravy“ na kterém bude zobrazen symbol značky č. A 22 „Jiné nebezpečí“ s textem „Výjezd vozidel stavby“, • u účelové komunikace na pozemku parc. č. 21 v k. ú. Řeka – před mostním objektem bude označena úplná uzavírka silničního provozu pomocí dopravního zařízení – zábrana pro označení uzavírky č. Z 2 doplněná o 3 výstražná světla typu 1 a dopravního značení č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulí č. E 13 s textem „Mimo vozidel stavby“. , most kamenolomu, Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Zvláštní zprávy - Beskydy (Moravskoslezský kraj) (II. a III. tř.)

Omezení provozu a zákazy - silnice III/48416, Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek

Zvláštní zprávy - Obvod 14 Třinec

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Metylovice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Metylovice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Metylovice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Metylovice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Baška, část obce Hodoňovice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Baška, část obce Hodoňovice, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - na silnici třídy I u obce Bystřice okres Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/11J, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/komunikace, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/komunikace, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Baška, část obce Kunčičky u Bašky, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Baška, část obce Kunčičky u Bašky, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Řeka, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Baška, část obce Kunčičky u Bašky, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56, v katastru obce Baška, část obce Kunčičky u Bašky, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), část obce Kunčičky u Bašky, v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Čelakovského, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/477 (ulice Na Baštici), v katastru obce Staré Město, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace - ulice Bahno-Příkopy, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Staré Město, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Olešné, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Olešné, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Zvláštní zprávy - okres Frýdek - Místek (II. a III. tř.)

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/48 (ulice Příborská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/48 (ulice Příborská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - ulice Kvapilova, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/48 (ulice Příborská), Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/48 (ulice Příborská), Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Dobrá, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/648, v katastru obce Dobrá, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/648, v katastru obce Dobrá, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D56, mezi km 52.4 a 50.3, ve směru Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 52.4 a 51.2, ve směru D1

Práce na silnici - D48, mezi km 52.4 a 51.2, ve směru D1

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/48, v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 51.2 a 52.4, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 50.8 a 50.5, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - D56, mezi km 51.1 a 52.3, ve směru Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - komunikace, v katastru obce Staříč, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61.5 a 63.5, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.6 a 61.7, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná - ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná, ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná - ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA