Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Práce na silnici - Nýdek

Doprava - Práce na silnici - Nýdek

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Nýdek
Komunikace
/třída:
01146 / 3
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
normální
Platnost do:
30.08.2019 23:59
Podrobný popis:
silnice III/01146, Nýdek, okr. Frýdek-Místek, Od 05.08.2019 00:00, Do 30.08.2019 23:59, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1146 v k. ú. Nýdek, umístěné na pozemku parc. č. 2671/1 v k. ú. Nýdek, kterým bude označen zábor silničního pozemku – jednostranné zúžení vozovky v úseku délky do 50 m pro celkem 3 pracovní místa u domu Nýdek čp. 148, 479 a 403, ve kterých budou odstavována technologická vozidla zhotovitele opravy kanalizace (společnosti Wombat). Práce budou probíhat postupně ve 3 etapách bezvýkopovou technologií přes stávající kanalizační šachty. Platnost přechodné úpravy provozu: 05.08.2019 – 16.08.2019 – u domu čp. 148, 05.08.2019 – 16.08.2019 – u domu čp. 479, 12.08.2019 – 30.08.2019 – u domu čp. 403. Délka každého pracovního úseku bude max. 50 m. V pracovním úseku dojde k zúžení vozovky na volnou šíři vozovky min. 2,75 m (vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému a autobusové dopravy). Podél pracovního úseku bude nejvyšší dovolená rychlost snížena na 30 km/h. Přechodná úprava provozu bude vždy označovat pouze 1 pracovní úsek, a to na dobu nezbytně nutnou. Po ukončení prací (po pracovní době) bude dopravní značení a zařízení odstraněno a silniční provoz obnoven. , RD čp. 148, 479 a 403, Vydal: Magistrát města Třince silnice III/01146, Nýdek, okr. Frýdek-Místek, Od 05.08.2019 00:00, Do 30.08.2019 23:59, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1146 v k. ú. Nýdek, umístěné na pozemku parc. č. 2671/1 v k. ú. Nýdek, kterým bude označen zábor silničního pozemku – jednostranné zúžení vozovky v úseku délky do 50 m pro celkem 3 pracovní místa u domu Nýdek čp. 148, 479 a 403, ve kterých budou odstavována technologická vozidla zhotovitele opravy kanalizace (společnosti Wombat). Práce budou probíhat postupně ve 3 etapách bezvýkopovou technologií přes stávající kanalizační šachty. Platnost přechodné úpravy provozu: 05.08.2019 – 16.08.2019 – u domu čp. 148, 05.08.2019 – 16.08.2019 – u domu čp. 479, 12.08.2019 – 30.08.2019 – u domu čp. 403. Délka každého pracovního úseku bude max. 50 m. V pracovním úseku dojde k zúžení vozovky na volnou šíři vozovky min. 2,75 m (vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému a autobusové dopravy). Podél pracovního úseku bude nejvyšší dovolená rychlost snížena na 30 km/h. Přechodná úprava provozu bude vždy označovat pouze 1 pracovní úsek, a to na dobu nezbytně nutnou. Po ukončení prací (po pracovní době) bude dopravní značení a zařízení odstraněno a silniční provoz obnoven. , RD čp. 148, 479 a 403, Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Očekávané dopravní situace - silnice 11A, tunel Horelica obousměrně, Čadca

Očekávané dopravní situace - silnice 11A, tunel Horelica obusměrně, Čadca

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01150, Písečná, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01150 (ulice Žihla), Jablunkov - Písečná, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Květinová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Květinová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/468, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - ulice Těšínská - silnice II/468, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Třanovice, část obce Horní Třanovice - Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Třanovice, část obce Horní Třanovice - Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Třanovice - Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Třanovice, část obce Horní Třanovice - Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Kótovská, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Kótovská, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Havlíčkova, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Havlíčkova, mezi křižovatkami ulic Bezručova a Střelniční, Český Těšín, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA