Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Práce na silnici - Loučka

Doprava - Práce na silnici - Loučka

Okres:
Vsetín
Obec:
Loučka
Komunikace
/třída:
150 / 2
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
normální
Platnost do:
31.08.2019 23:59
Podrobný popis:
silnice II/150, Loučka, okr. Vsetín, Od 14.06.2019 00:00, Do 31.08.2019 23:59, Částečná uzavírka silnice II/150 parcelní číslo 2428/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí a silnice III/01868 parcelní číslo 2406/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříč, v uzlovém úseku Loučka. - v úseku křižovatky silnice II/150 a silnice III/01868 od hranice pozemku 1814/2 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí k hranici pozemku parcelní číslo 2428/6; 2428/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí (přípojka vedoucí skrz komuniaci II/150 bude realizována protlakem), v prov. stan. cca km 0,770-0,050, v délce 25 m, - v úseku silnice III/01868 parcelní číslo 2428/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí od hranice pozemku parcelní číslo 2428/6 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí ve směru Podolí u Valašského Meziříčí k hranici křižovatky s místní komunikací parcelní číslo 2400/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí, v prov. staničení km 0,010 – 0,250, v délce cca 185 m, z důvodu stavebních prací, při propojování vodovodního řadu, sloužící k rozvodu pitné vody v obci Loučka, v rámci akce „VODOVOD LOUČKA-VÝMĚNA VODOVODNÍCH ŘADŮ v termínu od 14. 6. 2019 do 31. 8. 2019. , v úseku křižovatky silnice II/150 a silnice III/01868 od hranice pozemku 1814/2 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí k hranici pozemku parcelní číslo 2428/6; 2428/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí (přípojka vedoucí skrz komuniaci II/150 bude realizována protlakem), v prov. stan. cca km 0,770-0,050, v délce 25 m, Vydal: Městský úřad Valašské Meziříčí silnice II/150, Loučka, okr. Vsetín, Od 14.06.2019 00:00, Do 31.08.2019 23:59, Částečná uzavírka silnice II/150 parcelní číslo 2428/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí a silnice III/01868 parcelní číslo 2406/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříč, v uzlovém úseku Loučka. - v úseku křižovatky silnice II/150 a silnice III/01868 od hranice pozemku 1814/2 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí k hranici pozemku parcelní číslo 2428/6; 2428/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí (přípojka vedoucí skrz komuniaci II/150 bude realizována protlakem), v prov. stan. cca km 0,770-0,050, v délce 25 m, - v úseku silnice III/01868 parcelní číslo 2428/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí od hranice pozemku parcelní číslo 2428/6 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí ve směru Podolí u Valašského Meziříčí k hranici křižovatky s místní komunikací parcelní číslo 2400/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí, v prov. staničení km 0,010 – 0,250, v délce cca 185 m, z důvodu stavebních prací, při propojování vodovodního řadu, sloužící k rozvodu pitné vody v obci Loučka, v rámci akce „VODOVOD LOUČKA-VÝMĚNA VODOVODNÍCH ŘADŮ v termínu od 14. 6. 2019 do 31. 8. 2019. , v úseku křižovatky silnice II/150 a silnice III/01868 od hranice pozemku 1814/2 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí k hranici pozemku parcelní číslo 2428/6; 2428/1 v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí (přípojka vedoucí skrz komuniaci II/150 bude realizována protlakem), v prov. stan. cca km 0,770-0,050, v délce 25 m, Vydal: Městský úřad Valašské Meziříčí

Další dopravní události v okolí

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Vsetín, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Vsetín, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/05736 (ulice Generála Klapálka), Vsetín, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/05736 (ulice Generála Klapálka), Vsetín, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/05736 (ulice Generála Klapálka), Vsetín, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/05736 (ulice Generála Klapálka), Vsetín, okr. Vsetín

Práce na silnici - silnice II/150, Kunovice, okr. Vsetín

Práce na silnici - silnice II/150, Kunovice, okr. Vsetín

Práce na silnici - silnice II/439, Kunovice, okr. Vsetín

Práce na silnici - silnice II/439, Kunovice, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4868, Střítež nad Bečvou, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4868, Střítež nad Bečvou, okr. Vsetín

Práce na silnici - místní komunikace, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín

Práce na silnici - místní komunikace, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín

Omezení provozu a zákazy - komunikace, v katastru obce Valašské Meziříčí, okr. Vsetín

Omezení provozu a zákazy - komunikace, v katastru obce Valašské Meziříčí, okr. Vsetín

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01873, v katastru obce Valašské Meziříčí, okr. Vsetín

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01873, v katastru obce Valašské Meziříčí, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Zašovská a Sklářská, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Zašovská a Sklářská, Valašské Meziříčí, okr. Vsetín

Práce na silnici - silnice I/57, Hodslavice, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/57 - místní komunikace, Hodslavice, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/57, v katastru obce Nový Jičín, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/57, v katastru obce Nový Jičín, okr. Nový Jičín

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA