Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Velké Losiny

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Velké Losiny

Okres:
Šumperk
Obec:
Velké Losiny
Komunikace
/třída:
4501 / 3
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
28.09.2021 16:00
Podrobný popis:
silnice III/4501, Vernířovice, okr. Šumperk, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.08.2021 07:00 Do 28.09.2021 16:00, Úplná uzavírka silnice III/4501 (v úseku od křižovatky se silnicí III/4502 – po konec silnice v části obce Sedmidvory) v k.ú. obce Vernířovice, z důvodu rekonstrukce silnice – akce: „III/4501 Sobotín – Vernířovice“. Stavební práce na propustcích, které nebudou realizovány po částech (tj. nebude zachován průjezd) budou probíhat za uzavřeného provozu vždy od pondělí do pátku v době od 7:00 hod. – do 16:00 hod. Od pondělí do pátku v době od 16:00 hod. – do 7:00 hod. a v sobotu a v neděli po celý den bude na všech propustcích v řešeném úseku silnice III/4501 zajištěn průjezd dopravní obsluze a veřejné autobusové dopravě, a to v jízdním pruhu širokém minimálně 3 metry. Ve fázi stavebních prací na úpravě povrchů a dokončovacích prací (v termínech od 6.9.2021 – do 19.9.2021 a od 20.9.2021 – do 28.9.2021, které budou upřesněny 10 dní předem), bude rovněž umožněn průjezd dopravní obsluze. Pokud však povaha stavebních prací (krátkodobě) neumožní průjezd dopravní obsluze, bude stavba ve spolupráci se starostkou obce o omezení vjezdu dopravní obsluhy prokazatelně informovat všechny právnické a fyzické osoby (včetně LESY ČR zajišťující těžbu a přepravu dřeva), které mají přístup do svých nemovitostí a provozoven na uzavřené části komunikace, a to v dostatečném časovém předstihu před znemožněním vjezdu dopravní obsluhy., Vydal: Městský úřad Šumperk silnice III/4501, Vernířovice, okr. Šumperk, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 10.08.2021 07:00 Do 28.09.2021 16:00, Úplná uzavírka silnice III/4501 (v úseku od křižovatky se silnicí III/4502 – po konec silnice v části obce Sedmidvory) v k.ú. obce Vernířovice, z důvodu rekonstrukce silnice – akce: „III/4501 Sobotín – Vernířovice“. Stavební práce na propustcích, které nebudou realizovány po částech (tj. nebude zachován průjezd) budou probíhat za uzavřeného provozu vždy od pondělí do pátku v době od 7:00 hod. – do 16:00 hod. Od pondělí do pátku v době od 16:00 hod. – do 7:00 hod. a v sobotu a v neděli po celý den bude na všech propustcích v řešeném úseku silnice III/4501 zajištěn průjezd dopravní obsluze a veřejné autobusové dopravě, a to v jízdním pruhu širokém minimálně 3 metry. Ve fázi stavebních prací na úpravě povrchů a dokončovacích prací (v termínech od 6.9.2021 – do 19.9.2021 a od 20.9.2021 – do 28.9.2021, které budou upřesněny 10 dní předem), bude rovněž umožněn průjezd dopravní obsluze. Pokud však povaha stavebních prací (krátkodobě) neumožní průjezd dopravní obsluze, bude stavba ve spolupráci se starostkou obce o omezení vjezdu dopravní obsluhy prokazatelně informovat všechny právnické a fyzické osoby (včetně LESY ČR zajišťující těžbu a přepravu dřeva), které mají přístup do svých nemovitostí a provozoven na uzavřené části komunikace, a to v dostatečném časovém předstihu před znemožněním vjezdu dopravní obsluhy., Vydal: Městský úřad Šumperk

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice III/31545, v katastru obce Rohle, okr. Šumperk

Omezení rozměrů a hmotnosti - silnice III/31547, III/31545, Nedvězí, Rohle (okres Šumperk)

Práce na silnici - V obci Nedvězí(okres Šumperk), silnice: silnice III/31547, V obci Rohle(okres Šumperk), silnice: silnice III/31545

Omezení rozměrů a hmotnosti - silnice III/31545, Rohle, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice III/31545, v katastru obce Rohle, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice III/31545, v katastru obce Kamenná, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice III/31547, v katastru obce Rohle, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, v katastru obce Rohle, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice III/31545, v katastru obce Rohle, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice III/31545, v katastru obce Kamenná, okr. Šumperk

Omezení rozměrů a hmotnosti - silnice III/31547, Rohle, část obce Nedvězí, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice II/370, v katastru obce Leština, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice III/3701, v katastru obce Zábřeh, část obce Měkkýš, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice III/3701, v katastru obce Lesnice, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/37014, Tvrdkov, část obce Mirotínek, okr. Bruntál

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/37014, Tvrdkov, část obce Mirotínek, okr. Bruntál

Práce na silnici - silnice III/36918, v katastru obce Postřelmov, okr. Šumperk

Práce na silnici - silnice III/36918 (Mírová), v katastru obce Postřelmov, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/0443 v obci Postřelmov (okres Šumperk)

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Žerotínova, ulice U kapličky, v obci Postřelmov, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Žerotínova, ulice U kapličky, v obci Postřelmov, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - V obci Postřelmov(okres Šumperk) ulice: Žerotínova, silnice: komunikace

Práce na silnici - silnice II/369, v katastru obce Vyšehoří, okr. Šumperk

Omezení provozu a zákazy - silnice II/370 (ulice Revoluční), Rýmařov, okr. Bruntál

Omezení provozu a zákazy - silnice II/370 (ulice Revoluční), Rýmařov, okr. Bruntál

Práce na silnici - silnice I/11 (ulice Zábřežská), v katastru obce Šumperk, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/369, Olšany, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/369, Olšany, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/11, okr. Šumperk, v katastru obce Bušín - v katastru obce Olšany

Omezení provozu a zákazy - silnice I/11, v katastru obce Sobotín, část obce Rudoltice, okr. Šumperk

Omezení provozu a zákazy - silnice I/11, v katastru obce Sobotín, okr. Šumperk, část obce Rudoltice

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4501, Velké Losiny, část obce Maršíkov - Vernířovice, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/369 (ulice Zábřežská), v katastru obce Hanušovice, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/369 (ulice Zábřežská), v katastru obce Hanušovice, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/369 (ulice Zábřežská), v katastru obce Hanušovice, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Sportovní, Hanušovice, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Sportovní, Hanušovice, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Sportovní, Hanušovice, okr. Šumperk

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Sportovní, Hanušovice, okr. Šumperk

Práce na silnici - ulice Osvobození, Hanušovice, okr. Šumperk

Práce na silnici - ulice Osvobození, mezi křižovatkami ulic Školní a Hlavní, Hanušovice, okr. Šumperk

Práce na silnici - ulice Osvobození, Hanušovice, okr. Šumperk

Práce na silnici - ulice Osvobození, mezi křižovatkami ulic Hlavní a Sportovní, Hanušovice, okr. Šumperk

Omezení provozu a zákazy - silnice III/31239, Malá Morava, část obce Podlesí, okr. Šumperk

Omezení provozu a zákazy - silnice III/31239, Malá Morava, část obce Podlesí, okr. Šumperk

Omezení provozu a zákazy - silnice III/44646 (ulice Lipová), Staré Město, okr. Šumperk

Omezení provozu a zákazy - silnice III/44646 (ulice Lipová), Staré Město, okr. Šumperk

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA