Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
01.12.2021 23:59
Podrobný popis:
ulice Lípová - ulice Žižkova, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 07.07.2021 00:00, Do 01.12.2021 23:59, 1) zvláštní užívání místních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací, 2) omezení obecného užívání místních komunikací podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky úplnou uzavírkou silničního provozu v délkách 120 a 109 m a částečnou uzavírkou silničního provozu v místě realizace stavebních prací dle odsouhlaseného přechodného dopravního značení na místních komunikacích III. třídy od podchodu pod železniční tratí po křížení s ulicí Polní: - 1. etapa – místní komunikace č. 61c na pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Třinec – ulice Žižkova, od podchodu pod železniční tratí po ulici Lípová po čp. 273 včetně uzavření místní komunikace č. 907d na pozemku parc. č. 941/9, v délce cca 120 m, - 2. etapa – místní komunikace č. 61c na pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Třinec – ulice Lípová od čp. 273 až po křížení s ulici Polní včetně místní komunikace č. 611c k domu čp. 21 v délce cca 109 m, - 3. etapa místní komunikace č. 66c na pozemku parc. č. 2219 v k. ú. Třinec – ulice Lípová - u čp. 589 bude označeno pracovní místo, podél kterého bude umožněn průjezd po volné vozovce šířky 4,0 m, - naproti domu čp. 566 bude označeno pracovní místo, podél kterého bude umožněn průjezd po volné vozovce šířky 2,75 m, - uzavírka silničního provozu v úseku délky do 10 m naproti domu čp. 441. Termín: 07.07.2021 – 01.12.2021 dle plánu pracovního postupu - po ukončení pracovní doby bude výkop zasypán nebo zajištěn např. přejezdovými plechy Zásahy do komunikací včetně provedení nového povrchu komunikace budou ukončené do 01.10.2021. Objízdná trasa: nebyla stanovena - po ukončení pracovní doby bude výkop zasypán nebo zajištěn Dopravním omezením nedojde k omezení autobusové dopravy. Účel zvláštního užívání a omezení silničního provozu: realizace staveb „Třinec, ul. Žižkova a Lipová – výměna vodovodu“ a Třinec, ul. Žižkova a Lipová – rekonstrukce stoky „AD“, investor SmVaK a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele za zvláštní užívání, za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Daniel Machej, tel. č. 731 510 253, machej@irpdostalek.cz IRP Dostálek, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 943/112, 737 01 Český Těšín, IČO 29462584 Vlastníkem dotčených místních komunikací je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. , Vydal: Magistrát města Třince ulice Lípová - ulice Žižkova, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 07.07.2021 00:00, Do 01.12.2021 23:59, 1) zvláštní užívání místních komunikací podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací, 2) omezení obecného užívání místních komunikací podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky úplnou uzavírkou silničního provozu v délkách 120 a 109 m a částečnou uzavírkou silničního provozu v místě realizace stavebních prací dle odsouhlaseného přechodného dopravního značení na místních komunikacích III. třídy od podchodu pod železniční tratí po křížení s ulicí Polní: - 1. etapa – místní komunikace č. 61c na pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Třinec – ulice Žižkova, od podchodu pod železniční tratí po ulici Lípová po čp. 273 včetně uzavření místní komunikace č. 907d na pozemku parc. č. 941/9, v délce cca 120 m, - 2. etapa – místní komunikace č. 61c na pozemku parc. č. 2218/1 v k. ú. Třinec – ulice Lípová od čp. 273 až po křížení s ulici Polní včetně místní komunikace č. 611c k domu čp. 21 v délce cca 109 m, - 3. etapa místní komunikace č. 66c na pozemku parc. č. 2219 v k. ú. Třinec – ulice Lípová - u čp. 589 bude označeno pracovní místo, podél kterého bude umožněn průjezd po volné vozovce šířky 4,0 m, - naproti domu čp. 566 bude označeno pracovní místo, podél kterého bude umožněn průjezd po volné vozovce šířky 2,75 m, - uzavírka silničního provozu v úseku délky do 10 m naproti domu čp. 441. Termín: 07.07.2021 – 01.12.2021 dle plánu pracovního postupu - po ukončení pracovní doby bude výkop zasypán nebo zajištěn např. přejezdovými plechy Zásahy do komunikací včetně provedení nového povrchu komunikace budou ukončené do 01.10.2021. Objízdná trasa: nebyla stanovena - po ukončení pracovní doby bude výkop zasypán nebo zajištěn Dopravním omezením nedojde k omezení autobusové dopravy. Účel zvláštního užívání a omezení silničního provozu: realizace staveb „Třinec, ul. Žižkova a Lipová – výměna vodovodu“ a Třinec, ul. Žižkova a Lipová – rekonstrukce stoky „AD“, investor SmVaK a. s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele za zvláštní užívání, za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Daniel Machej, tel. č. 731 510 253, machej@irpdostalek.cz IRP Dostálek, s. r. o., se sídlem Jablunkovská 943/112, 737 01 Český Těšín, IČO 29462584 Vlastníkem dotčených místních komunikací je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. , Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/11, v katastru obce Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Zvláštní zprávy - Obvod 14 Třinec

Zvláštní zprávy - okres Frýdek - Místek (II. a III. tř.)

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 52.4 a 51.2, ve směru D1

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 60.7 a 63.3, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61.5 a 63.5, ve směru Polsko

Omezení rozměrů a hmotnosti - silnice II/474, v katastru obce Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.6 a 61, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.6 a 61.7, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Štefánikova, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní události - na silnici 67 u obce Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4687, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4687, Karviná, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA