Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
31.03.2021 23:59
Podrobný popis:
ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 04.11.2020 00:00, Do 31.03.2021 23:59, omezení obecného užívání uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci č. 74c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, ulice Olšová, v úseku délky cca 50 m podél vodního toku Olše a areálu dřevomodelárny, v termínu: 04.11.2020 – 31.03.2021. Uzavírka vymezeného úseku místní komunikace je povolena z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při odstraňování havarijního stavu na vozovce, resp. zajištění stability tělesa pozemní komunikace a břehového svahu toku Olše, v rámci stavby „MK č. 74c kolem Olše č. p. 11-192, zajištění svahu (u dřevomodelárny)“. S ohledem na dopravní význam uzavírané místní komunikace č. 74c a délku uzavíraného úseku nebude objízdná trasa stanovena. Uzavírkou nebude dotčena autobusová doprava. Žadatel zajistí včasnou informovanost vlastníků nemovitostí a provozoven přímo dotčených uzavírkou o rozsahu a délce omezení. Do uzavřeného úseku bude umožněn vjezd jen vozidlům stavby a vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému. , u dřevomodelárny, Vydal: Magistrát města Třince ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 04.11.2020 00:00, Do 31.03.2021 23:59, omezení obecného užívání uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci č. 74c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, ulice Olšová, v úseku délky cca 50 m podél vodního toku Olše a areálu dřevomodelárny, v termínu: 04.11.2020 – 31.03.2021. Uzavírka vymezeného úseku místní komunikace je povolena z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při odstraňování havarijního stavu na vozovce, resp. zajištění stability tělesa pozemní komunikace a břehového svahu toku Olše, v rámci stavby „MK č. 74c kolem Olše č. p. 11-192, zajištění svahu (u dřevomodelárny)“. S ohledem na dopravní význam uzavírané místní komunikace č. 74c a délku uzavíraného úseku nebude objízdná trasa stanovena. Uzavírkou nebude dotčena autobusová doprava. Žadatel zajistí včasnou informovanost vlastníků nemovitostí a provozoven přímo dotčených uzavírkou o rozsahu a délce omezení. Do uzavřeného úseku bude umožněn vjezd jen vozidlům stavby a vozidel IZS – Integrovaného záchranného systému. , u dřevomodelárny, Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Zvláštní zprávy - Obvod 14 Třinec

Omezení provozu a zákazy - na silnici třídy I u obce Bystřice okres Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/11J, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/komunikace, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/komunikace, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Řeka, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Řeka, okr. Frýdek-Místek

Zvláštní zprávy - okres Frýdek - Místek (II. a III. tř.)

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61.5 a 63.5, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.6 a 61.7, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná - ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná, ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná - ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA