Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
28.08.2020 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 13.07.2020 00:00, Do 28.08.2020 23:59, Na místní komunikací II. třídy č. 437b (pasport komunikací statutárního města Třinec), pozemek parc. č. 376/3 a 2369/1 v k. ú. Kojkovice u Třince, v úseku od autobusové zastávky Třinec, Kojkovice, u kříže po autobusovou zastávku Třinec, Kojkovice, konečná, je povoleno: 1) zvláštní užívání místních komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k umísťování, skládání a nakládání věcí nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, 2) omezení obecného užívání účelové komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky na místní komunikaci úplnou uzavírkou silničního provozu v délce 50 m v místě realizace prací dle odsouhlaseného přechodného dopravního značení. Termín: libovolných dnech od 13.07.2020 do 28.08.2020, vždy v pracovní době pracovníků stavby od 07:10 h do 14:30 h – celkem 8 dnů Práce budou ukončené do 28.08.2020. Objízdná trasa: nebyla stanovena - po ukončení pracovní doby bude komunikace průjezdná Omezení autobusové dopravy: Městská autobusová doprava bude ukončena v zastávce Třinec, Kojkovice, u kříže, zde se autobus otočí a bude pokračovat zpět v trase své linky. Autobusová zastávka Třinec, Kojkovice, konečná nebude po dobu trvání omezení uzavírkou obsluhována. Účel zvláštního užívání a omezení silničního provozu: realizace stavby „Rekonstrukce NNv FM 7594“, investor ČEZ Distribuce Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele za zvláštní užívání, za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Jiří Stronček, tel. č. 775 890 607, stroncek@seznam.cz , Vydal: Magistrát města Třince místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 13.07.2020 00:00, Do 28.08.2020 23:59, Na místní komunikací II. třídy č. 437b (pasport komunikací statutárního města Třinec), pozemek parc. č. 376/3 a 2369/1 v k. ú. Kojkovice u Třince, v úseku od autobusové zastávky Třinec, Kojkovice, u kříže po autobusovou zastávku Třinec, Kojkovice, konečná, je povoleno: 1) zvláštní užívání místních komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k umísťování, skládání a nakládání věcí nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, 2) omezení obecného užívání účelové komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky na místní komunikaci úplnou uzavírkou silničního provozu v délce 50 m v místě realizace prací dle odsouhlaseného přechodného dopravního značení. Termín: libovolných dnech od 13.07.2020 do 28.08.2020, vždy v pracovní době pracovníků stavby od 07:10 h do 14:30 h – celkem 8 dnů Práce budou ukončené do 28.08.2020. Objízdná trasa: nebyla stanovena - po ukončení pracovní doby bude komunikace průjezdná Omezení autobusové dopravy: Městská autobusová doprava bude ukončena v zastávce Třinec, Kojkovice, u kříže, zde se autobus otočí a bude pokračovat zpět v trase své linky. Autobusová zastávka Třinec, Kojkovice, konečná nebude po dobu trvání omezení uzavírkou obsluhována. Účel zvláštního užívání a omezení silničního provozu: realizace stavby „Rekonstrukce NNv FM 7594“, investor ČEZ Distribuce Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele za zvláštní užívání, za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Jiří Stronček, tel. č. 775 890 607, stroncek@seznam.cz , Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Omezení provozu a zákazy - na silnici třídy I u obce Bystřice okres Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - na silnici třídy I u obce Bystřice okres Frýdek-Místek; Objízdná trasa centrem obce Bystřice.

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/11J, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Mánesova a Čapkova, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Mánesova a Čapkova, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - na silnici 68 v obci Střítež okres Frýdek-Místek; Železniční přejezd v obci Střítěž na sil I/68, provoz kyvadlově pouze pro BUS a složky IZS. Pro ostatní dopravu je přejezd UZAVŘEN.

Dopravní uzavírky a omezení - na silnici 68 v obci Střítež okres Frýdek-Místek; Železniční přejezd v obci Střítěž na sil I/68. Pro BUS a složky IZS je provoz umožněn kyvadlově, pro ostatní dopravu je přejezd zcela UZAVŘEN.

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/68, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/68, Střítež - Ropice, část obce Paseky, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Střítež, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/68, v katastru obce Střítež - v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/68, v katastru obce Střítež - v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61.1 a 63.3, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.3 a 61.1, ve směru D1

Omezení provozu a zákazy - na silnici 468 u obce Třinec okres Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - na silnici 468 u obce Třinec okres Frýdek-Místek; Objízdná trasa centrem obce Bystřice.

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - místní komunikace, mezi ul. Čapkova a Štefánikova, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace - ulice Štefánikova, Český Těšín, okr. Karviná, přes: ulice Štefánikova

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Pod Kamionkou, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Pod Kamionkou, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Pod Kamionkou, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Pod Kamionkou, Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná - ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná, ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Rodinná - ulice Na Kavkovicích, Havířov, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4687, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4687, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice V Zákoutí, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice V Zákoutí, Karviná, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA