Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ano
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
15.04.2020 23:59
Podrobný popis:
ulice Odbojářů, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 06.04.2020 00:00, Do 15.04.2020 23:59, 1) zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací na místní komunikaci III. třídy č. 139c na pozemku parc. č. 2340 v k. ú. Konská. Místo a rozsah zvláštního užívání: místní komunikace III. třídy č. 139c na pozemku parc. č. 2340 v k. ú. Konská – ulice Odbojářů mezi čp. 75 po čp.77 Účel zvláštního užívání: realizace stavby „Konská, č. pac. 2368, 4121523507 kNN“ Doba zvláštního užívání: od 06.04.2020 do 15.04.2020 (max. 1 den – výkopové práce) Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele: Jiří Stronček, tel. 775 890 607, stroncek@seznam.cz 2. omezení obecného užívání místní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky na místní komunikaci III. třídy č. 139c na pozemku parc. č. 2340 v k. ú. Konská, v úseku mezi čp. 75 a 77 v délce 40 m. Termín dopravního omezení: od 06.04.2020 do 15.04.2020 (max. 1 den – výkopové práce) Objízdná trasa byla stanovena: po místních komunikacích č. 128c – ulice Besední, č. 133b – ulice Míru, č. 131 – ulice Na Samotách Osoba zodpovědná za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Jiří Stroček, tel. 775 890 607, stroncek@seznam.cz O omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkou silničního provozu bylo požádáno z důvodu zajištění stavby „Konská, č. pac. 2368, 4121523507 kNN“. , Objížďka - bez rozlišení: ulice Odbojářů - ulice Haldová, Třinec, okr. Frýdek-Místek, přes: ulice Na samotách, Vydal: Magistrát města Třince ulice Odbojářů, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 06.04.2020 00:00, Do 15.04.2020 23:59, 1) zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací na místní komunikaci III. třídy č. 139c na pozemku parc. č. 2340 v k. ú. Konská. Místo a rozsah zvláštního užívání: místní komunikace III. třídy č. 139c na pozemku parc. č. 2340 v k. ú. Konská – ulice Odbojářů mezi čp. 75 po čp.77 Účel zvláštního užívání: realizace stavby „Konská, č. pac. 2368, 4121523507 kNN“ Doba zvláštního užívání: od 06.04.2020 do 15.04.2020 (max. 1 den – výkopové práce) Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele: Jiří Stronček, tel. 775 890 607, stroncek@seznam.cz 2. omezení obecného užívání místní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky na místní komunikaci III. třídy č. 139c na pozemku parc. č. 2340 v k. ú. Konská, v úseku mezi čp. 75 a 77 v délce 40 m. Termín dopravního omezení: od 06.04.2020 do 15.04.2020 (max. 1 den – výkopové práce) Objízdná trasa byla stanovena: po místních komunikacích č. 128c – ulice Besední, č. 133b – ulice Míru, č. 131 – ulice Na Samotách Osoba zodpovědná za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Jiří Stroček, tel. 775 890 607, stroncek@seznam.cz O omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkou silničního provozu bylo požádáno z důvodu zajištění stavby „Konská, č. pac. 2368, 4121523507 kNN“. , Objížďka - bez rozlišení: ulice Odbojářů - ulice Haldová, Třinec, okr. Frýdek-Místek, přes: ulice Na samotách, Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Hrádek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Bystřice - v katastru obce Návsí, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11J, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 53.4 a 52.9, ve směru D1

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4733, Žermanice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4733, Žermanice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Lípová, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Lípová, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Výstražné zprávy - HP Český Těšín - Cieszyn, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Brandýská, mezi křižovatkami ulic Koperníkova a Mánesova, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Brandýská, mezi křižovatkami ulic Koperníkova a Mánesova, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hrabinská, mezi křižovatkami ulic Zelená a Zelená, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Slezská, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná, Slezská - Úvoz

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, mezi křižovatkami ulic Slezská a Hrabinská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, mezi křižovatkami ulic Slezská a Hrabinská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, mezi křižovatkami ulic Slezská a Hrabinská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hřbitovní - ulice Slezská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hřbitovní - ulice Slezská, Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Výstražné zprávy - silnice I/48, HP Chotěbuz - Boguszowice, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA