Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
28.03.2020 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 23.03.2020 00:00, Do 28.03.2020 23:59, 1) zvláštní užívání místních komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací na místních komunikacích v k. ú. Dolní Líštná a Lyžbice. Místo a rozsah zvláštního užívání místních komunikací III. třídy: ? 111c na pozemku parc. č. 540/1 v k. ú. Dolní Líštná – komunikace podél Olše, ? křížení komunikace - protlak, ? 905d na pozemku parc. č. 572/3 v k. ú. Dolní Líštná – komunikace k lávce kolem nemocnice, ? křížení komunikace, výkop ? 904d na pozemku parc. č. 1331 v k. ú. Dolní Lístná – chodník k lávce, výkop ? křížení chodníku ve dvou místech, ? 109c na pozemcích parc. č. 118/4 a 144/2 v k. ú. Lyžbice – komunikace s novým asfaltovým povrchem – podélný výkop a překop, ? komunikace na pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice – komunikace k čp. 909, ? podélný výkop, Účel zvláštního užívání: realizace stavby „REKO MS Třinec - Dolní Lištná, 3. část“ Doba zvláštního užívání: 23.03.2020 do 31.05.2020 Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele: Tibor Kroščen, tel. č. 603 418 963, k.krosma@seznam.cz KROSMA stav s. r. o., se sídlem Poděbradova 1442/109, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 28644832 2) omezení obecného užívání účelové komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky na místních komunikacích III. tříd úplnou a částečnou uzavírkou silničního provozu v místě realizace stavebních prací dle odsouhlaseného přechodného dopravního značení – viz příloha. Termín dopravního omezení: křižovatka na ulici Olšová - 23.03. - 28.03.2020 (výkop v křižovatce i s přípojkami pro rodinné domy, celková délka cca 50 m, pokládka potrubí a zásyp výkopu, otevření provozu), - 06.04. - 11.04.2020 (výkop v křižovatce, propojení potrubí, poté zásyp, zhutnění a povrch vozovky - asfaltování). Uzavírky silničního provozu: ? prostor křižovatky ulice Olšová u domu čp. 1226, 301 a 106, místní komunikace č. 109c a 74c a účelové komunikace č. 718u, pozemek parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice, kde bude prováděn otevřený výkop ve vozovce a silniční provoz zcela uzavřen – viz příloha výkresu č. 1 a 2, ? vozovka účelové komunikace č. 718u u domu Olšová čp. 195 a 909, pozemek parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice, kde bude prováděn otevřený výkop ve vozovce a silniční provoz zcela uzavřen v úseku délky cca 10 m – viz příloha výkres č. 3. Objízdná trasa nebyla stanovena. Dopravním omezením nedojde k omezení autobusové dopravy. Osoba zodpovědná za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Tibor Kroščen, tel. č. 603 418 963, k.krosma@seznam.cz KROSMA stav s. r. o., se sídlem Poděbradova 1442/109, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 28644832 O omezení obecného užívání místních komunikací uzavírkami silničního provozu bylo požádáno z důvodu zajištění stavby „REKO MS Třinec - Dolní Lištná, 1. část“. Vlastníkem dotčených místních komunikací je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. , Vydal: Magistrát města Třince místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 23.03.2020 00:00, Do 28.03.2020 23:59, 1) zvláštní užívání místních komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací na místních komunikacích v k. ú. Dolní Líštná a Lyžbice. Místo a rozsah zvláštního užívání místních komunikací III. třídy: ? 111c na pozemku parc. č. 540/1 v k. ú. Dolní Líštná – komunikace podél Olše, ? křížení komunikace - protlak, ? 905d na pozemku parc. č. 572/3 v k. ú. Dolní Líštná – komunikace k lávce kolem nemocnice, ? křížení komunikace, výkop ? 904d na pozemku parc. č. 1331 v k. ú. Dolní Lístná – chodník k lávce, výkop ? křížení chodníku ve dvou místech, ? 109c na pozemcích parc. č. 118/4 a 144/2 v k. ú. Lyžbice – komunikace s novým asfaltovým povrchem – podélný výkop a překop, ? komunikace na pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice – komunikace k čp. 909, ? podélný výkop, Účel zvláštního užívání: realizace stavby „REKO MS Třinec - Dolní Lištná, 3. část“ Doba zvláštního užívání: 23.03.2020 do 31.05.2020 Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele: Tibor Kroščen, tel. č. 603 418 963, k.krosma@seznam.cz KROSMA stav s. r. o., se sídlem Poděbradova 1442/109, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 28644832 2) omezení obecného užívání účelové komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky na místních komunikacích III. tříd úplnou a částečnou uzavírkou silničního provozu v místě realizace stavebních prací dle odsouhlaseného přechodného dopravního značení – viz příloha. Termín dopravního omezení: křižovatka na ulici Olšová - 23.03. - 28.03.2020 (výkop v křižovatce i s přípojkami pro rodinné domy, celková délka cca 50 m, pokládka potrubí a zásyp výkopu, otevření provozu), - 06.04. - 11.04.2020 (výkop v křižovatce, propojení potrubí, poté zásyp, zhutnění a povrch vozovky - asfaltování). Uzavírky silničního provozu: ? prostor křižovatky ulice Olšová u domu čp. 1226, 301 a 106, místní komunikace č. 109c a 74c a účelové komunikace č. 718u, pozemek parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice, kde bude prováděn otevřený výkop ve vozovce a silniční provoz zcela uzavřen – viz příloha výkresu č. 1 a 2, ? vozovka účelové komunikace č. 718u u domu Olšová čp. 195 a 909, pozemek parc. č. 294/1 v k. ú. Lyžbice, kde bude prováděn otevřený výkop ve vozovce a silniční provoz zcela uzavřen v úseku délky cca 10 m – viz příloha výkres č. 3. Objízdná trasa nebyla stanovena. Dopravním omezením nedojde k omezení autobusové dopravy. Osoba zodpovědná za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Tibor Kroščen, tel. č. 603 418 963, k.krosma@seznam.cz KROSMA stav s. r. o., se sídlem Poděbradova 1442/109, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO 28644832 O omezení obecného užívání místních komunikací uzavírkami silničního provozu bylo požádáno z důvodu zajištění stavby „REKO MS Třinec - Dolní Lištná, 1. část“. Vlastníkem dotčených místních komunikací je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. , Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Hrádek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Bystřice - v katastru obce Návsí, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11J, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Odbojářů, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Odbojářů, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Olšová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 53.4 a 52.9, ve směru D1

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4733, Žermanice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4733, Žermanice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Lípová, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Lípová, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Výstražné zprávy - HP Český Těšín - Cieszyn, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Brandýská, mezi křižovatkami ulic Koperníkova a Mánesova, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Brandýská, mezi křižovatkami ulic Koperníkova a Mánesova, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hrabinská, mezi křižovatkami ulic Zelená a Zelená, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Slezská, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná, Slezská - Úvoz

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, mezi křižovatkami ulic Slezská a Hrabinská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, mezi křižovatkami ulic Slezská a Hrabinská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Úvoz, mezi křižovatkami ulic Slezská a Hrabinská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hřbitovní - ulice Slezská, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hřbitovní - ulice Slezská, Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Výstražné zprávy - silnice I/48, HP Chotěbuz - Boguszowice, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA