Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
20.12.2019 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 11.11.2019 00:00, Do 20.12.2019 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti ze dne 25.10.2019 právnické osoby, kterou je PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 43005560 (dále jen „žadatel“), zastoupena NVB LINE s. r.o, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) povoluje omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 283c (pasport komunikací) na pozemku parc. č. 1169/12 v k. ú. Oldřichovice u Třince, v úseku délky cca 100 m od domu čp. 297 po dům čp. 696. Termín dopravního omezení: od 11.11.2019 – 20.12.2019 po dobu 14 dnů v uvedeném termínu (zahájení po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu). Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci se povoluje v době provádění opravy povrchu komunikace, investor statutární město Třinec. Objízdná trasa nebyla navržena s ohledem na dopravní význam místní komunikace. Osoba zodpovědná za uzavírku a za realizaci přechodné úpravy provozu: Ing. Roman Slaný, tel.: 604 226 441 , Vydal: Magistrát města Třince místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 11.11.2019 00:00, Do 20.12.2019 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti ze dne 25.10.2019 právnické osoby, kterou je PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 43005560 (dále jen „žadatel“), zastoupena NVB LINE s. r.o, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) povoluje omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na místní komunikaci III. třídy č. 283c (pasport komunikací) na pozemku parc. č. 1169/12 v k. ú. Oldřichovice u Třince, v úseku délky cca 100 m od domu čp. 297 po dům čp. 696. Termín dopravního omezení: od 11.11.2019 – 20.12.2019 po dobu 14 dnů v uvedeném termínu (zahájení po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu). Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci se povoluje v době provádění opravy povrchu komunikace, investor statutární město Třinec. Objízdná trasa nebyla navržena s ohledem na dopravní význam místní komunikace. Osoba zodpovědná za uzavírku a za realizaci přechodné úpravy provozu: Ing. Roman Slaný, tel.: 604 226 441 , Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Zvláštní zprávy - Obvod 14 Třinec

Zvláštní zprávy - okres Frýdek - Místek (II. a III. tř.)

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Pod Zvonek - ulice Příkopa, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Příkopa, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA