Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
31.08.2019 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 29.07.2019 00:00, Do 31.08.2019 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti ze dne 15.07.2019, kterou podala právnická osoba CSK – Invest s. r. o., ul. Olšová 1165, 739 61 Třinec, IČO 25396196 (dále jen „žadatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-170540-2/ČJ-2019-070208 včetně přílohy ze dne 24.07.2019 a s jeho souhlasem, na základě stanovení přechodného dopravního značení vydaného Magistrátem města Třince, odborem dopravy dne 25.07.2019, čj. MMT/41651/2019/Do/Ba a souhlasu vlastníka místní komunikace, kterým je statutární město Třinec, ze dne 25.07.2019, čj. MMT/41408/2019/Do/Wr, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povoluje: I. podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích a podle § 40 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) zvláštní užívání místní komunikace III. třídy č. 283c (pasport komunikací) na pozemku parc. č. 1169/12 v k. ú. Oldřichovice u Třince, lokalita „Závist“, a to postupně vždy v šířce 1,2 m a v úseku délky do 50 m, přičemž celková délka výkopu v komunikaci je cca 115 m. Termín zvláštního užívání: od 29.07.2019 do 31.08.2019 Účel zvláštního užívání: realizace stavby „Kanalizační řad, Třinec – Oldřichovice Závist (u MŠ Čtyřlístek)“. II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 vyhlášky omezení obecného užívání místní komunikace III. třídy č. 283c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 1169/12 v k. ú. Oldřichovice u Třince, a to postupně vždy v úseku délky do 50 m, přičemž celková délka výkopu v komunikaci je cca 115 m. Termín uzavírky provozu na MK 283c: od 29.07.2019 do 31.08.2019 Termín uvedení komunikace do původního stavu: nejpozději do 31.08.2019 Důvod omezení obecného užívání: realizace stavby „Kanalizační řad, Třinec – Oldřichovice Závist (u MŠ Čtyřlístek)“ Odpovědná osoba za zvláštní užívání MK, za uzavírku silničního provozu a za přechodnou úpravu provozu: Roman Koziel, tel.: 602 704 540 Objízdná trasa nebyla stanovena. Autobusová doprava nebude uzavírkou ani zvláštním užíváním dotčena. Způsob užití komunikace: Provádění stavebních prací – výkopy po 50m úsecích v celkové délce cca 115 m, v šířce 1,2 pro uložení kanalizačního potrubí do tělesa místní komunikace. Z důvodu zajištění realizace stavebních prací a bezpečnosti silničního provozu na stavbou dotčené místní komunikaci dojde k omezení obecného užívání místní komunikace 283c (pasport komunikací) úplnou uzavírkou silničního provozu. Do uzavíraného úseku bude povolen vjezd vozidlům stavby a IZS. Ke všem nemovitostem dotčeným uzavírkou provozu bude zajištěn přístup. , Vydal: Magistrát města Třince místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 29.07.2019 00:00, Do 31.08.2019 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti ze dne 15.07.2019, kterou podala právnická osoba CSK – Invest s. r. o., ul. Olšová 1165, 739 61 Třinec, IČO 25396196 (dále jen „žadatel“), po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, jak dokládá stanovisko č. j. KRPT-170540-2/ČJ-2019-070208 včetně přílohy ze dne 24.07.2019 a s jeho souhlasem, na základě stanovení přechodného dopravního značení vydaného Magistrátem města Třince, odborem dopravy dne 25.07.2019, čj. MMT/41651/2019/Do/Ba a souhlasu vlastníka místní komunikace, kterým je statutární město Třinec, ze dne 25.07.2019, čj. MMT/41408/2019/Do/Wr, v souladu s § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povoluje: I. podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3 zákona o pozemních komunikacích a podle § 40 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška“) zvláštní užívání místní komunikace III. třídy č. 283c (pasport komunikací) na pozemku parc. č. 1169/12 v k. ú. Oldřichovice u Třince, lokalita „Závist“, a to postupně vždy v šířce 1,2 m a v úseku délky do 50 m, přičemž celková délka výkopu v komunikaci je cca 115 m. Termín zvláštního užívání: od 29.07.2019 do 31.08.2019 Účel zvláštního užívání: realizace stavby „Kanalizační řad, Třinec – Oldřichovice Závist (u MŠ Čtyřlístek)“. II. Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle § 39 vyhlášky omezení obecného užívání místní komunikace III. třídy č. 283c (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 1169/12 v k. ú. Oldřichovice u Třince, a to postupně vždy v úseku délky do 50 m, přičemž celková délka výkopu v komunikaci je cca 115 m. Termín uzavírky provozu na MK 283c: od 29.07.2019 do 31.08.2019 Termín uvedení komunikace do původního stavu: nejpozději do 31.08.2019 Důvod omezení obecného užívání: realizace stavby „Kanalizační řad, Třinec – Oldřichovice Závist (u MŠ Čtyřlístek)“ Odpovědná osoba za zvláštní užívání MK, za uzavírku silničního provozu a za přechodnou úpravu provozu: Roman Koziel, tel.: 602 704 540 Objízdná trasa nebyla stanovena. Autobusová doprava nebude uzavírkou ani zvláštním užíváním dotčena. Způsob užití komunikace: Provádění stavebních prací – výkopy po 50m úsecích v celkové délce cca 115 m, v šířce 1,2 pro uložení kanalizačního potrubí do tělesa místní komunikace. Z důvodu zajištění realizace stavebních prací a bezpečnosti silničního provozu na stavbou dotčené místní komunikaci dojde k omezení obecného užívání místní komunikace 283c (pasport komunikací) úplnou uzavírkou silničního provozu. Do uzavíraného úseku bude povolen vjezd vozidlům stavby a IZS. Ke všem nemovitostem dotčeným uzavírkou provozu bude zajištěn přístup. , Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Události ovlivňující dopravu - na silnici 11 u obce Mosty u Jablunkova okres Frýdek-Místek

Události ovlivňující dopravu - silnice I/11, v katastru obce Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Zvláštní zprávy - Obvod 14 Třinec

Zvláštní zprávy - okres Frýdek - Místek (II. a III. tř.)

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Nehody - D48 - 68.6km na trase Frýdek-Místek - Český Těšín; uzavřen směr na Těšín, zřizuje se odklon na Exitu 61-Hnojník

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Pod Zvonek - ulice Příkopa, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Příkopa, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA