Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
14.08.2019 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 17.07.2019 00:00, Do 14.08.2019 23:59, 1) zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky k umístění věcí nesloužících k údržbě a opravě komunikace Místo zvláštního užívání: na místní komunikaci III. třídy č. 152c na pozemku parc. č. 2090/1 v k. ú. Lyžbice – chodník na ulici Jablunkovská u čp. 411 - 413 v délce 60 m Účel zvláštního užívání: užití komunikace a chodníku při zajištění stavebních prací při realizaci stavby „Revitalizace bytového domu na ulici Jablunkovská 411+412+413 v Třinci, investor - Bytové družstvo Jablunkovská 411+412+413, Jablunkovská 413, Třinec“ Doba zvláštního užívání: 17.07.2019 – 31.10.2019 Způsob užití komunikace: umístění techniky – jeřábu, a pojezd technikou při zajištění stavby. Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele: Jiří Niemczyk, tel. č. 778 760 617 Beskydská 794, 739 61 Třinec 2) omezení obecného užívání účelové komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky na účelové komunikaci č. 815u (pasport komunikací) za domem čp. 411 - 413 (ve dvoře mezi ulicemi SNP a Palackého), pozemek parc. č. 524 v k. ú. Lyžbice v délce cca 100 m, úplnou uzavírkou silničního provozu v místě realizace stavby. Termín dopravního omezení: 17.07.2019 – 14.08.2019 Úplná uzavírka silničního provozu. Objízdná trasa nebyla stanovena. Osoba zodpovědná za uzavírku za realizaci přechodné úpravy provozu: Jiří Niemczyk, tel. č. 778 760 617 Beskydská 794, 739 61 Třinec O omezení obecného užívání části místní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na komunikaci bylo požádáno z důvodu zajištění stavby „Revitalizace bytového domu na ulici Jablunkovská 411+412+413 v Třinci, investor - Bytové družstvo Jablunkovská 411+412+413, Jablunkovská 413, Třinec“. Vlastníkem dotčené účelové komunikace a místní komunikace je město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. , Vydal: Městský úřad Třinec místní komunikace, v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 17.07.2019 00:00, Do 14.08.2019 23:59, 1) zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky k umístění věcí nesloužících k údržbě a opravě komunikace Místo zvláštního užívání: na místní komunikaci III. třídy č. 152c na pozemku parc. č. 2090/1 v k. ú. Lyžbice – chodník na ulici Jablunkovská u čp. 411 - 413 v délce 60 m Účel zvláštního užívání: užití komunikace a chodníku při zajištění stavebních prací při realizaci stavby „Revitalizace bytového domu na ulici Jablunkovská 411+412+413 v Třinci, investor - Bytové družstvo Jablunkovská 411+412+413, Jablunkovská 413, Třinec“ Doba zvláštního užívání: 17.07.2019 – 31.10.2019 Způsob užití komunikace: umístění techniky – jeřábu, a pojezd technikou při zajištění stavby. Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele: Jiří Niemczyk, tel. č. 778 760 617 Beskydská 794, 739 61 Třinec 2) omezení obecného užívání účelové komunikace podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky na účelové komunikaci č. 815u (pasport komunikací) za domem čp. 411 - 413 (ve dvoře mezi ulicemi SNP a Palackého), pozemek parc. č. 524 v k. ú. Lyžbice v délce cca 100 m, úplnou uzavírkou silničního provozu v místě realizace stavby. Termín dopravního omezení: 17.07.2019 – 14.08.2019 Úplná uzavírka silničního provozu. Objízdná trasa nebyla stanovena. Osoba zodpovědná za uzavírku za realizaci přechodné úpravy provozu: Jiří Niemczyk, tel. č. 778 760 617 Beskydská 794, 739 61 Třinec O omezení obecného užívání části místní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu na komunikaci bylo požádáno z důvodu zajištění stavby „Revitalizace bytového domu na ulici Jablunkovská 411+412+413 v Třinci, investor - Bytové družstvo Jablunkovská 411+412+413, Jablunkovská 413, Třinec“. Vlastníkem dotčené účelové komunikace a místní komunikace je město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. , Vydal: Městský úřad Třinec

Další dopravní události v okolí

Nehody - na silnici 474 v obci Návsí okres Frýdek-Místek

Zvláštní zprávy - Obvod 14 Třinec

Zvláštní zprávy - okres Frýdek - Místek (II. a III. tř.)

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Pod Zvonek - ulice Příkopa, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Příkopa, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA