Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ano
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
29.04.2019 23:59
Podrobný popis:
místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 10.04.2019 00:00, Do 29.04.2019 23:59, 1) zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací na místní komunikaci III. třídy č. 236c na pozemku parc. č. 1351/1 v k. ú. Nebory Místo a rozsah zvláštního užívání: místní komunikace III. třídy č. 236c na pozemku parc. č. 1351/1 v k. ú. Nebory v úseku od čp. 415 po čp. 466 – protlak, výkopy Účel zvláštního užívání: realizace stavby „Prodloužení vodovodu parc. č. 1351/1 k.ú. Nebory včetně dvou vodovodních přípojek“ Doba zvláštního užívání: od 10.04.2019 do 29.04.2019 Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele: Tomáš Labaj, tel. č. 777 148 092, Cieslar, s. r. o., se sídlem Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČO 25815580 2) omezení obecného užívání místní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky na místní komunikaci III. třídy č. 236c na pozemku parc. č. 1351/1 v k. ú. Nebory, v úseku mezi domy čp. 415 a 466, tj. cca 200 m Termín dopravního omezení: od 10.04.2019 do 29.04.2019 Objízdná trasa byla stanovena: po silnici č. I/11J (kolem prodejny Enapo – Nebory 184) a místní komunikaci č. 233c a č. 375c (pasport komunikací statutárního města), vše v k. ú. Nebory - délka cca 1 700 m Osoba zodpovědná za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Tomáš Labaj, tel. 777 148 092, Gabriela Chytilová, tel. 777 306 564, Cieslar, s. r. o., se sídlem Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČO 25815580 O omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkou silničního provozu bylo požádáno z důvodu zajištění stavby „Prodloužení vodovodu parc. č. 1351/1 k.ú. Nebory včetně dvou vodovodních přípojek“. Vlastníkem dotčených místních komunikací a zároveň obcí, na jejímž zastavěném území je povolena uzavírka a nařízení objížďka, je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. Vlastníkem silnice I/11 (I/11J), po které je vedena část objízdné trasy, je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 65993390. , Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Vydal: Městský úřad Třinec místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 10.04.2019 00:00, Do 29.04.2019 23:59, 1) zvláštní užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 40 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhlášky“) k provádění stavebních prací na místní komunikaci III. třídy č. 236c na pozemku parc. č. 1351/1 v k. ú. Nebory Místo a rozsah zvláštního užívání: místní komunikace III. třídy č. 236c na pozemku parc. č. 1351/1 v k. ú. Nebory v úseku od čp. 415 po čp. 466 – protlak, výkopy Účel zvláštního užívání: realizace stavby „Prodloužení vodovodu parc. č. 1351/1 k.ú. Nebory včetně dvou vodovodních přípojek“ Doba zvláštního užívání: od 10.04.2019 do 29.04.2019 Jméno a telefon zodpovědné osoby žadatele: Tomáš Labaj, tel. č. 777 148 092, Cieslar, s. r. o., se sídlem Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČO 25815580 2) omezení obecného užívání místní komunikace úplnou uzavírkou silničního provozu podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky na místní komunikaci III. třídy č. 236c na pozemku parc. č. 1351/1 v k. ú. Nebory, v úseku mezi domy čp. 415 a 466, tj. cca 200 m Termín dopravního omezení: od 10.04.2019 do 29.04.2019 Objízdná trasa byla stanovena: po silnici č. I/11J (kolem prodejny Enapo – Nebory 184) a místní komunikaci č. 233c a č. 375c (pasport komunikací statutárního města), vše v k. ú. Nebory - délka cca 1 700 m Osoba zodpovědná za uzavírky a za realizaci přechodné úpravy provozu: Tomáš Labaj, tel. 777 148 092, Gabriela Chytilová, tel. 777 306 564, Cieslar, s. r. o., se sídlem Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČO 25815580 O omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkou silničního provozu bylo požádáno z důvodu zajištění stavby „Prodloužení vodovodu parc. č. 1351/1 k.ú. Nebory včetně dvou vodovodních přípojek“. Vlastníkem dotčených místních komunikací a zároveň obcí, na jejímž zastavěném území je povolena uzavírka a nařízení objížďka, je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313. Vlastníkem silnice I/11 (I/11J), po které je vedena část objízdné trasy, je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory, IČO 65993390. , Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek, Vydal: Městský úřad Třinec

Další dopravní události v okolí

Nehody - na silnici v obci Horní Lomná okres Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/11, ve směru Slovensko, v katastru obce Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01150, Písečná, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice III/01150 (ulice Žihla), Jablunkov - Písečná, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/48414, Pražmo, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/48414, Pražmo, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/477, silnice III/48425, Baška, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/477 - silnice III/48425, Baška, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), část obce Kunčičky u Bašky, v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Dobratice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/56 (ulice Frýdlantská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Čelakovského, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace - ulice Bahno-Příkopy, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11J, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/68, Ropice, část obce Paseky, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/68, Ropice, část obce Paseky, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - místní komunikace - ulice Habrová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace - ulice Habrová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Květinová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Květinová, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - ulice tř. T. G. Masaryka, Frýdek-Místek, část obce Frýdek-historické jádro, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - místní komunikace, tř. T. G. Masaryka, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 66 a 64.5, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4737, Lučina, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4737, Lučina, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Divadelní, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Divadelní, Český Těšín, část obce Rozvoj, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/11, Těrlicko - Havířov, okr. Karviná

Události ovlivňující dopravu - silnice I/11 (ulice Ostravská), Těrlicko, část obce Horní Těrlicko - (ulice Těšínská), Havířov, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA