Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Třinec

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Třinec
Komunikace
/třída:
-
Objížďka:
ne
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
30.04.2018 23:59
Podrobný popis:
komunikace, v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 04.01.2018 00:00, Do 30.04.2018 23:59, omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu na účelové komunikaci č. 2008u (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 845/18 a 845/19 v k. ú. Karpentná, obec Třinec, v úseku délky do 100 m, za podmínky: • do uzavíraného úseku bude umožněn vjezd vozidel s povolením stavby, • staveniště bude zajištěno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu, • nebude nařízena a vyznačena objízdná trasa s ohledem na délku uzavíraného úseku a malý dopravní význam této účelové komunikace. Termín: 04.01.2018 – do max. 30.04.2018 Uzavírka vymezeného úseku účelové komunikace č. 2008u v k. ú. Karpentná, která navazuje na místní komunikaci č. 178c (od Lyžbic a Černého kohouta) a č. 336c (od Karpentné, serpentin) je povolena takto: V křižovatkách, situovaných nejblíže k uzavřenému úseku, budou řidiči z obou směrů jízdy (od Lyžbic a Karpentné) upozorněni informativním přechodným dopravním značením č. IP 10a. Uzavřený úsek komunikace bude označen přechodným dopravním značením č. B 1 s dodatkovou tabulí č. E 13 „Mimo vozidel s povolením stavby“ a dopravním zařízením č. Z 2 s výstražnými světly typu 1 – 3 x VS1. Přechodné dopravní značení a zařízení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění dokončovacích prací na stavebním objektu konkrétně SO 205 – mostního objektu přes silnici č. I/11 vedené k rodinným domům čp. 71, 48, 44, 70 (občan Stebel, Klus) v rámci stavby „Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice“. , Karpentná, ÚČK k rodinným domům čp. 71, 48, 44, 70 (Stebel, Klus), Vydal: Městský úřad Třinec komunikace, v katastru obce Třinec, okr. Frýdek-Místek, Od 04.01.2018 00:00, Do 30.04.2018 23:59, omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu na účelové komunikaci č. 2008u (pasport komunikací) umístěné na pozemku parc. č. 845/18 a 845/19 v k. ú. Karpentná, obec Třinec, v úseku délky do 100 m, za podmínky: • do uzavíraného úseku bude umožněn vjezd vozidel s povolením stavby, • staveniště bude zajištěno vhodným opatřením tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu, • nebude nařízena a vyznačena objízdná trasa s ohledem na délku uzavíraného úseku a malý dopravní význam této účelové komunikace. Termín: 04.01.2018 – do max. 30.04.2018 Uzavírka vymezeného úseku účelové komunikace č. 2008u v k. ú. Karpentná, která navazuje na místní komunikaci č. 178c (od Lyžbic a Černého kohouta) a č. 336c (od Karpentné, serpentin) je povolena takto: V křižovatkách, situovaných nejblíže k uzavřenému úseku, budou řidiči z obou směrů jízdy (od Lyžbic a Karpentné) upozorněni informativním přechodným dopravním značením č. IP 10a. Uzavřený úsek komunikace bude označen přechodným dopravním značením č. B 1 s dodatkovou tabulí č. E 13 „Mimo vozidel s povolením stavby“ a dopravním zařízením č. Z 2 s výstražnými světly typu 1 – 3 x VS1. Přechodné dopravní značení a zařízení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění dokončovacích prací na stavebním objektu konkrétně SO 205 – mostního objektu přes silnici č. I/11 vedené k rodinným domům čp. 71, 48, 44, 70 (občan Stebel, Klus) v rámci stavby „Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice“. , Karpentná, ÚČK k rodinným domům čp. 71, 48, 44, 70 (Stebel, Klus), Vydal: Městský úřad Třinec

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11, v katastru obce Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/474, Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/474, Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/474, Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/474, Mosty u Jablunkova, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice III/01151, III/01144, Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/01151 - silnice III/01144, Dolní Lomná, část obce Městská Lomná II, okr. Frýdek-Místek

Nebezpečné překážky - silnice I/11, v katastru obce Jablunkov - v katastru obce Bystřice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/11, Jablunkov - silnice II/474, Návsí, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/01150, Písečná, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/01144, Bocanovice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/01144, Bocanovice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/01150, Písečná, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/01150, Písečná, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/474, Návsí - Jablunkov, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice III/4681, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice III/4681, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/11J, Oldřichovice, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Omezení provozu a zákazy - silnice I/11J, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 57.5 a 63.5, ve směru Polsko

Práce na silnici - silnice I/68, Horní Třanovice - Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/68, v katastru obce Třanovice, část obce Fifejdy - v katastru obce Hnojník, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/68, v katastru obce Třanovice, část obce Fifejdy, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/468, ulice Těšínská - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/468 (ulice Těšínská) - místní komunikace, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/468 (ulice Těšínská) - ulice Nádražní, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/468, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/468 (ulice Těšínská), Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/468 (ulice Těšínská), Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/468, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/468, Třinec, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.5 a 57.6, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4737, Lučina, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - místní komunikace - silnice III/4737, Lučina, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice III/4737, Lučina, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4737, Lučina, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4737, Lučina, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice II/468 (ulice Jablunkovská), Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice II/468 (ulice Jablunkovská), Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/11 (ulice Ostravská), Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/11 (ulice Ostravská), Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48 - komunikace, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Olšinách, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Olšinách, Český Těšín, okr. Karviná

Omezení provozu a zákazy - silnice II/468 (ulice Karvinská), Český Těšín

Omezení provozu a zákazy - silnice II/468 (ulice Karvinská), Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/11 (ulice Těšínská), v katastru obce Těrlicko, část obce Kostelec, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/11 (ulice Těšínská), v katastru obce Těrlicko, část obce Kostelec, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/48, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/48, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Práce na silnici - silnice I/67, v katastru obce Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Těšínská, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Těšínská, mezi křižovatkami ulic Stavy a Podjedlí, Karviná, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA