Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Střítež

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Střítež

Okres:
Frýdek-Místek
Obec:
Střítež
Komunikace
/třída:
4763 / 3
Objížďka:
ano
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
30.04.2022 23:59
Podrobný popis:
silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek, Od 23.08.2021 00:00, Do 30.04.2022 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, povolil 1. omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu na vymezeném úseku silnice č. III/4763 v k. ú. Střítež v úseku délky 450 m od domu čp. 121 po katolický kostel a hřbitov, platná pro všechna vozidla (včetně IZS a BUS) mimo vozidla stavby a dopravní obsluhy přilehlých domů v lokalitě u trafa a bytových domů u kostela, 2. omezení obecného užívání vedením objízdné trasy s označením „Vělopolí“ po silnici č. I/68 v úseku obce Střítež a Hnojník, dále po silnici č. II/474 v obci Hnojník až do obce Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se předpokládá užití místní komunikace na ulici Vělopolská, při omezení autobusové dopravy linky Český Těšín-Vělopolí-Střítež-Hnojník a Třinec-Střítež-Vělopolí-Řeka a obslužnosti autobusových zastávek, kterou zajišťuje dopravce ČSAD Havířov a.s., v termínu: 23.08.2021 – 30.04.2022, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci postupu prací realizace stavby „I/68 Třanovice – Nebory“, konkrétně výstavby tělesa budoucí silnice č. I/68, přeložky silnice č. III/4763 a souvisejících stavebních objektů SO 262 a SO 209. Uzavírka vymezeného úseku krajské silnice č. III/4763 a objízdná trasa po silnici č. I/68, II/474 a II/648 je povolena za splnění těchto podmínek: 1) Omezení se dotkne autobusové dopravy a obslužnosti autobusových zastávek takto: Pro linku 871 747 Český Těšín – Vělopolí – Střítež – Hnojník je zpracován výlukový jízdní řád přiložený v příloze. Spoje linky 871 748 Třinec – Střítež – Řeka, které jsou vedeny závlekem do Vělopolí,,Obecní úřad, budou vedeny pouze po zastávku Střítež,,Obecní úřad. Linkou 871748 nebudou obsluhovány zastávky: Střítež,,kostel Střítež,,transformátor Střítež,,Obecní úřad. O rozsahu omezení v autobusové dopravě bude v dostatečném předstihu informována cestující veřejnost, dopravce vyvěsí na označníku zastávek. 2) Žadatel zajistí vybudování pěší trasy v celém uzavíraném úseku se zpevněným povrchem, s oddělením od staveniště, s normovými parametry (sklony a šířky). Udržovat trasu bude stavba, zodpovědná osoba: Ing. Pavel Fischer, tel. č. 602 738 032. 3) Omezení uzavírkou na silnici č. III/4763 musí být respektována další uzavírka silničního provozu na krajské silnici č. II/474 v k. ú. Hnojník, v cca km 16,834 – 17,268 silničního staničení, která je platná pro vozidla vyšší než 3,7 m a byla správním orgánem povolena v termínu 17.05.2021 – 30.11.2021. , od trafa po kostel, Objížďka - bez rozlišení, Vělopolí: silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek, přes: silnice II/474 (Hnojník), Horní Třanovice, komunikace (Dolní Třanovice), silnice II/648 (ulice Frýdecká) (Český Těšín), pro vozidla výšky do 3,7 m: po silnici č. I/68 v úseku obce Střítež a Hnojník, dále po silnici č. II/474 v obci Hnojník až do obce Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se předpokládá užití místní komunikace na ulici Vělopolská, Vydal: Magistrát města Třince silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek, Od 23.08.2021 00:00, Do 30.04.2022 23:59, Magistrát města Třince, Odbor dopravy, povolil 1. omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silničního provozu na vymezeném úseku silnice č. III/4763 v k. ú. Střítež v úseku délky 450 m od domu čp. 121 po katolický kostel a hřbitov, platná pro všechna vozidla (včetně IZS a BUS) mimo vozidla stavby a dopravní obsluhy přilehlých domů v lokalitě u trafa a bytových domů u kostela, 2. omezení obecného užívání vedením objízdné trasy s označením „Vělopolí“ po silnici č. I/68 v úseku obce Střítež a Hnojník, dále po silnici č. II/474 v obci Hnojník až do obce Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se předpokládá užití místní komunikace na ulici Vělopolská, při omezení autobusové dopravy linky Český Těšín-Vělopolí-Střítež-Hnojník a Třinec-Střítež-Vělopolí-Řeka a obslužnosti autobusových zastávek, kterou zajišťuje dopravce ČSAD Havířov a.s., v termínu: 23.08.2021 – 30.04.2022, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci postupu prací realizace stavby „I/68 Třanovice – Nebory“, konkrétně výstavby tělesa budoucí silnice č. I/68, přeložky silnice č. III/4763 a souvisejících stavebních objektů SO 262 a SO 209. Uzavírka vymezeného úseku krajské silnice č. III/4763 a objízdná trasa po silnici č. I/68, II/474 a II/648 je povolena za splnění těchto podmínek: 1) Omezení se dotkne autobusové dopravy a obslužnosti autobusových zastávek takto: Pro linku 871 747 Český Těšín – Vělopolí – Střítež – Hnojník je zpracován výlukový jízdní řád přiložený v příloze. Spoje linky 871 748 Třinec – Střítež – Řeka, které jsou vedeny závlekem do Vělopolí,,Obecní úřad, budou vedeny pouze po zastávku Střítež,,Obecní úřad. Linkou 871748 nebudou obsluhovány zastávky: Střítež,,kostel Střítež,,transformátor Střítež,,Obecní úřad. O rozsahu omezení v autobusové dopravě bude v dostatečném předstihu informována cestující veřejnost, dopravce vyvěsí na označníku zastávek. 2) Žadatel zajistí vybudování pěší trasy v celém uzavíraném úseku se zpevněným povrchem, s oddělením od staveniště, s normovými parametry (sklony a šířky). Udržovat trasu bude stavba, zodpovědná osoba: Ing. Pavel Fischer, tel. č. 602 738 032. 3) Omezení uzavírkou na silnici č. III/4763 musí být respektována další uzavírka silničního provozu na krajské silnici č. II/474 v k. ú. Hnojník, v cca km 16,834 – 17,268 silničního staničení, která je platná pro vozidla vyšší než 3,7 m a byla správním orgánem povolena v termínu 17.05.2021 – 30.11.2021. , od trafa po kostel, Objížďka - bez rozlišení, Vělopolí: silnice III/4763, Střítež, okr. Frýdek-Místek, přes: silnice II/474 (Hnojník), Horní Třanovice, komunikace (Dolní Třanovice), silnice II/648 (ulice Frýdecká) (Český Těšín), pro vozidla výšky do 3,7 m: po silnici č. I/68 v úseku obce Střítež a Hnojník, dále po silnici č. II/474 v obci Hnojník až do obce Třanovice, dále po silnici č. II/648 až do obce Český Těšín, část Horní Žukov, kde se předpokládá užití místní komunikace na ulici Vělopolská, Vydal: Magistrát města Třince

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice II/477 (ulice Na Baštici), v katastru obce Staré Město, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice II/477 (ulice Na Baštici), v katastru obce Staré Město, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Staré Město, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 43.3 a 44.2, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 43.4 a 44.2, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - ulice 17. listopadu, ulice Nad Přehradou, ulice Kvapilova, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Nad Přehradou - ulice Kvapilova, Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/48 (ulice Příborská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/48 (ulice Příborská), v katastru obce Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Dobrá, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - komunikace, v katastru obce Ropice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 61.5 a 63.5, ve směru Polsko

Dopravní uzavírky a omezení - D48, mezi km 63.6 a 61.7, ve směru D1

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice K Hájence, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic Havlíčkova a Nádražní, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Čapkova, mezi křižovatkami ulic Nádražní a Havlíčkova, Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Štefánikova, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Na Dolinách, v katastru obce Český Těšín, okr. Karviná

Omezení provozu a zákazy - silnice II/478, Šenov, část obce Volenství - Vratimov, okr. Ostrava-město

Omezení provozu a zákazy - silnice II/478, Šenov, část obce Volenství - Vratimov, okr. Ostrava-město

Omezení rozměrů a hmotnosti - silnice III/4701, silnice III/47310, Šenov, část obce Volenství - Václavovice, okr. Ostrava-město

Omezení provozu a zákazy - silnice III/4701, silnice III/47310, Šenov, část obce Volenství - Václavovice, okr. Ostrava-město

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace v obci Petřvald (okres Karviná)

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace v obci Petřvald, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - V obci Petřvald(okres Karviná) ulice: Bužkovská, Spojovací, Topolová, Úzká, silnice: místní komunikace

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, v obci Petřvald, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - ulice: Chalupnická, Podlesní, v obci Petřvald, okres Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - V obci Petřvald(okres Karviná) ulice: Chalupnická, Podlesní, silnice: místní komunikace

Dopravní události - na silnici 67 u obce Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4687, Karviná, okr. Karviná

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4687, Karviná, okr. Karviná

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA