Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Kujavy

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Kujavy

Okres:
Nový Jičín
Obec:
Kujavy
Komunikace
/třída:
04740 / 3
Objížďka:
ano
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
15.06.2021 23:59
Podrobný popis:
silnice III/04740, Kujavy, okr. Nový Jičín, Od 09.04.2021 00:00, Do 15.06.2021 23:59, úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci- silnici III/04740, pozemek p.č. 1132/1, k.ú. Kujavy v obci Kujavy v km cca 0,045-0,050 provozního staničení pozemní komunikace- silnice III/04740 v místě mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok z důvodu provádění stavebních prací spojených s opravou uvedeného mostu v délce úplné uzavírky provozu cca 30 bm včetně stanovení objízdné trasy v délce cca 1100 m pro dopravu do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy a vozidel IZS), která bude vedena po místní komunikaci souběžně se silnicí II/647 v obci Kujavy na pozemku p.č. 1075/4 v k.ú. Kujavy (v obou směrech- pomocí SSZ) bez stanovení objízdné trasy pro dopravu nad 3,5 tuny a to v rámci stavby „Silnice III/04740- rekonstrukce mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok v obci Kujavy“ , úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci- silnici III/04740, pozemek p.č. 1132/1, k.ú. Kujavy v obci Kujavy v km cca 0,045-0,050 provozního staničení pozemní komunikace- silnice III/04740 v místě mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok z důvodu provádění stavebních prací spojených s opravou uvedeného mostu v délce úplné uzavírky provozu cca 30 bm včetně stanovení objízdné trasy v délce cca 1100 m pro dopravu do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy a vozidel IZS), která bude vedena po místní komunikaci souběžně se silnicí II/647 v obci Kujavy na pozemku p.č. 1075/4 v k.ú. Kujavy (v obou směrech- pomocí SSZ) bez stanovení objízdné trasy pro dopravu nad 3,5 tuny a to v rámci stavby „Silnice III/04740- rekonstrukce mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok v obci Kujavy“ , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Kujavy MK do 3,5tuny obousměr SSZ: místní komunikace, Kujavy, okr. Nový Jičín, pro dopravu- vozidla do 3,5 t (mimo dopravní obsluhy a IZS) v délce cca 1,1 km. Pro dopravu nad 3,5 tuny objízdná trasa stanovena není. Popis objížďky: objízdná trasa v délce cca 1100m pro dopravu do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy a vozidel IZS), bude vedena po místní komunikaci souběžně se silnicí II/647 v obci Kujavy na pozemku p.č. 1075/4 v k.ú. Kujavy (v obou směrech- pomocí SSZ). Bez stanovení objízdné trasy pro dopravu nad 3,5 tuny a to v rámci stavby „Silnice III/04740- rekonstrukce mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok v obci Kujavy“. V průběhu termínu úplné uzavírky provozu silnice III/04740 v obci Kujavy bude dotčena linka veřejné osobní dopravy č. 884613 Fulnek- Pustějov- Studénka, dopravce TRANSDEV Morava s.r.o., kde linka 884613 nebude obsluhovat úsek mezi zastávkami Kujavy, rozc. Pohořilky a Fulnek, Jílovec, střed. Pro tento úsek bude zajištěna zhotovitelem stavby náhradní autobusová doprava po celou dobu úplné uzavírky silnice III/04740 v obci Kujavy. , Vydal: Městský úřad Bílovec silnice III/04740, Kujavy, okr. Nový Jičín, Od 09.04.2021 00:00, Do 15.06.2021 23:59, úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci- silnici III/04740, pozemek p.č. 1132/1, k.ú. Kujavy v obci Kujavy v km cca 0,045-0,050 provozního staničení pozemní komunikace- silnice III/04740 v místě mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok z důvodu provádění stavebních prací spojených s opravou uvedeného mostu v délce úplné uzavírky provozu cca 30 bm včetně stanovení objízdné trasy v délce cca 1100 m pro dopravu do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy a vozidel IZS), která bude vedena po místní komunikaci souběžně se silnicí II/647 v obci Kujavy na pozemku p.č. 1075/4 v k.ú. Kujavy (v obou směrech- pomocí SSZ) bez stanovení objízdné trasy pro dopravu nad 3,5 tuny a to v rámci stavby „Silnice III/04740- rekonstrukce mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok v obci Kujavy“ , úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci- silnici III/04740, pozemek p.č. 1132/1, k.ú. Kujavy v obci Kujavy v km cca 0,045-0,050 provozního staničení pozemní komunikace- silnice III/04740 v místě mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok z důvodu provádění stavebních prací spojených s opravou uvedeného mostu v délce úplné uzavírky provozu cca 30 bm včetně stanovení objízdné trasy v délce cca 1100 m pro dopravu do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy a vozidel IZS), která bude vedena po místní komunikaci souběžně se silnicí II/647 v obci Kujavy na pozemku p.č. 1075/4 v k.ú. Kujavy (v obou směrech- pomocí SSZ) bez stanovení objízdné trasy pro dopravu nad 3,5 tuny a to v rámci stavby „Silnice III/04740- rekonstrukce mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok v obci Kujavy“ , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Kujavy MK do 3,5tuny obousměr SSZ: místní komunikace, Kujavy, okr. Nový Jičín, pro dopravu- vozidla do 3,5 t (mimo dopravní obsluhy a IZS) v délce cca 1,1 km. Pro dopravu nad 3,5 tuny objízdná trasa stanovena není. Popis objížďky: objízdná trasa v délce cca 1100m pro dopravu do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhy a vozidel IZS), bude vedena po místní komunikaci souběžně se silnicí II/647 v obci Kujavy na pozemku p.č. 1075/4 v k.ú. Kujavy (v obou směrech- pomocí SSZ). Bez stanovení objízdné trasy pro dopravu nad 3,5 tuny a to v rámci stavby „Silnice III/04740- rekonstrukce mostu ev.č. 04740-1 přes Děrenský potok v obci Kujavy“. V průběhu termínu úplné uzavírky provozu silnice III/04740 v obci Kujavy bude dotčena linka veřejné osobní dopravy č. 884613 Fulnek- Pustějov- Studénka, dopravce TRANSDEV Morava s.r.o., kde linka 884613 nebude obsluhovat úsek mezi zastávkami Kujavy, rozc. Pohořilky a Fulnek, Jílovec, střed. Pro tento úsek bude zajištěna zhotovitelem stavby náhradní autobusová doprava po celou dobu úplné uzavírky silnice III/04740 v obci Kujavy. , Vydal: Městský úřad Bílovec

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice II/480, Ženklava, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/480, Ženklava, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice II/480, Ženklava, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - místní komunikace - silnice II/480, Ženklava, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - ulice Obránců míru - ulice Lidická, Kopřivnice, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - ulice Obránců míru, ulice Lidická, Kopřivnice, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - ulice Obránců míru - ulice Lidická, Kopřivnice, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, v katastru obce Šenov u Nového Jičína, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - v katastru obce Šenov u Nového Jičína, okr. Nový Jičín, E. Krásnohorské - Školní

Zvláštní zprávy - D1 296-341,5 km, D48 0-3 km, I/48 3-7,5 km

Nebezpečná vozidla - D1, mezi km 320 a 297, ve směru Praha

Nebezpečná vozidla - D1, mezi km 321 a 297, ve směru Praha

Práce na silnici - ulice Nové město - ulice Nábřežní, Odry, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/47, Odry, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/47 (ulice Skřivánčí), Odry, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/47B (ulice 1. máje), Odry, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/47 (ulice 1. máje), Odry, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/441, v katastru obce Odry, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/441, v katastru obce Odry, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - D1, mezi km 326.6 a 326.8, ve směru Bohumín – PL

Práce na silnici - D1, mezi km 326.8 a 326.6, ve směru Praha

Práce na silnici - silnice III/4808, Mošnov, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice III/4808, Mošnov, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice III/4808, Mošnov, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice III/48018, Mošnov, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - místní komunikace - silnice III/48018, Mošnov, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice III/4808, Mošnov, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice III/4808, Mošnov, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - D1, mezi km 331.5 a 331.4, ve směru Praha

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/04740, Kujavy, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - D1, mezi km 334.9 a 334.7, ve směru Praha

Práce na silnici - silnice I/58 (ulice Staroveská), Krmelín, okr. Frýdek-Místek

Práce na silnici - silnice I/58 (ulice Staroveská), Krmelín, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - D1, mezi km 341.2 a 341, ve směru Praha

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/46419, Velké Albrechtice, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/46419, Velké Albrechtice, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice III/4429 (ulice Švermova), silnice II/442 (ulice Oderská), Vítkov, okr. Opava

Práce na silnici - silnice II/442 (ulice Oderská) - silnice III/4429 (ulice Švermova), Vítkov, okr. Opava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Poštovní, Vítkov, okr. Opava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Poštovní - místní komunikace, Vítkov, okr. Opava

Práce na silnici - silnice II/442 (ulice Oderská), silnice III/4429 (ulice Švermova), Vítkov, okr. Opava

Práce na silnici - ulice Poštovní, Vítkov, okr. Opava

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/478 (ulice 1. května), Polanka nad Odrou, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/478 (ulice 1. května), Polanka nad Odrou, Ostrava

Omezení provozu a zákazy - silnice III/46417, Olbramice - Josefovice, okr. Ostrava-město

Omezení provozu a zákazy - silnice III/46417, Olbramice - Josefovice, okr. Ostrava-město

Dopravní uzavírky a omezení - D1 - 346.6km na trase Přerov - Polsko (st. hranice)

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Za Podjezdem, Polanka nad Odrou, v katastru obce Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice U Oblouku, Poruba, v katastru obce Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - V obci Poruba(okres Ostrava-město) ulice: Gustava Klimenta, silnice: místní komunikace

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Gustava Klimenta, ulice Urxova, Poruba, okr. Ostrava-město

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Gustava Klimenta, Urxova, v obci Poruba (okres Ostrava-město)

Dopravní uzavírky a omezení - V obci Poruba(okres Ostrava-město) ulice: Gustava Klimenta, Urxova, silnice: místní komunikace

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/11, Krásné Pole, v katastru obce Ostrava, okr. Ostrava-město

Omezení provozu a zákazy - ulice Na Rohuli, mezi křižovatkami ulic Opavská a 9. května, Velká Polom, okr. Ostrava-město

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA