Úvodní strana » Aktuality » Doprava » Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Bílovec

Doprava - Dopravní uzavírky a omezení - Bílovec

Okres:
Nový Jičín
Obec:
Bílovec
Komunikace
/třída:
46418 / 3
Objížďka:
ano
Trvání:
déletrvající
Důležitost:
standardní
Platnost do:
28.03.2020 23:59
Podrobný popis:
silnice III/46418 (ulice Čs. armády), Bílovec, okr. Nový Jičín, Od 28.03.2020 00:00, Do 28.03.2020 23:59, omezení obecného užívání- úplnou uzavírku provozu (na pozemní komunikaci- silnici III/46418, ul. Čs. armády v Bílovci v km cca 0,050-0,380 provozního staničení pozemní komunikace- silnice III/46418 v Bílovci z důvodu provádění stavebních prací spojených s opravou povrchu silnice III/46418 v délce úpravy cca 350 bm včetně stanovení objízdné trasy pro autobusovou dopravu a vozidla IZS, která bude vedena po silnici II/647, dále po místní komunikaci ul. Polní (k.ú. Bílovec, k.ú. Velké Albrechtice) a dále po silnici III/46418 a to v délce cca 2,1 km (v obou směrech) a včetně stanovení objízdné trasy pro ostatní dopravu (mimo BUS a vozidla IZS) po silnici II/647 ve směru na Bravantice a dále po silnici III/46427, III/46419, III/46418 vč. opačného směru v délce cca 12 km a to v rámci stavby „Bílovec bez bariér II.- rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. Armády“ dne 28.3.2020 (náhradní termín uzavírky provozu- silnice III/46418 včetně výše stanovených objízdných tras je tímto stanoven na 4.4.2020), silnice III/46418, ul. Čs. armády v Bílovci v km cca 0,050-0,380 provozního staničení pozemní komunikace- silnice III/46418 v Bílovci z důvodu provádění stavebních prací spojených s opravou povrchu silnice III/46418 v délce úpravy cca 350 bm , Objížďka - pro autobusovou dopravu, Bílovec MK Polní: ulice Polní, část obce Velké Albrechtice - místní komunikace, část obce Nad koupalištěm, Bílovec, okr. Nový Jičín, stanovení objízdné trasy pro autobusovou dopravu a vozidla IZS, která bude vedena po silnici II/647, dále po místní komunikaci ul. Polní (k.ú. Bílovec, k.ú. Velké Albrechtice) a dále po silnici III/46418 a to v délce cca 2,1 km (v obou směrech) - NÁHRADNÍ TERMÍN UZAVÍRKY A OBJÍZDNÉ TRASY JE DNE 4.4.2020. PLATÍ PRO AUTOBUSY A VOZIDLA IZS, Objížďka - obousměrná, pro ostatní dopravu mimo BUS A IZS: silnice II/647 (ulice Nová cesta) - silnice III/46418 (ulice Čs. armády), Bílovec, okr. Nový Jičín, přes: ulice 17. listopadu, ulice Ostravská, Velké Albrechtice, Bravantice, silnice III/46419 (Velké Albrechtice), silnice III/46418 (ulice Čs. armády) (Bílovec), silnice III/46419 (Velké Albrechtice), silnice III/46427 (Studénka), Bravantice, silnice II/647 (Velké Albrechtice), ulice Ostravská, Bílovec, ulice Nová cesta, silnice III/46418 (ulice Čs. armády), stanovení objízdné trasy pro ostatní dopravu (mimo BUS a vozidla IZS) po silnici II/647 ve směru na Bravantice a dále po silnici III/46427, III/46419, III/46418 vč. opačného směru v délce cca 12 km a to v rámci stavby „Bílovec bez bariér II.- rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. Armády“ dne 28.3.2020 (náhradní termín uzavírky provozu- silnice III/46418 včetně výše stanovených objízdných tras je tímto stanoven na 4.4.2020) , Vydal: Městský úřad Bílovec silnice III/46418 (ulice Čs. armády), Bílovec, okr. Nový Jičín, Od 28.03.2020 00:00, Do 28.03.2020 23:59, omezení obecného užívání- úplnou uzavírku provozu (na pozemní komunikaci- silnici III/46418, ul. Čs. armády v Bílovci v km cca 0,050-0,380 provozního staničení pozemní komunikace- silnice III/46418 v Bílovci z důvodu provádění stavebních prací spojených s opravou povrchu silnice III/46418 v délce úpravy cca 350 bm včetně stanovení objízdné trasy pro autobusovou dopravu a vozidla IZS, která bude vedena po silnici II/647, dále po místní komunikaci ul. Polní (k.ú. Bílovec, k.ú. Velké Albrechtice) a dále po silnici III/46418 a to v délce cca 2,1 km (v obou směrech) a včetně stanovení objízdné trasy pro ostatní dopravu (mimo BUS a vozidla IZS) po silnici II/647 ve směru na Bravantice a dále po silnici III/46427, III/46419, III/46418 vč. opačného směru v délce cca 12 km a to v rámci stavby „Bílovec bez bariér II.- rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. Armády“ dne 28.3.2020 (náhradní termín uzavírky provozu- silnice III/46418 včetně výše stanovených objízdných tras je tímto stanoven na 4.4.2020), silnice III/46418, ul. Čs. armády v Bílovci v km cca 0,050-0,380 provozního staničení pozemní komunikace- silnice III/46418 v Bílovci z důvodu provádění stavebních prací spojených s opravou povrchu silnice III/46418 v délce úpravy cca 350 bm , Objížďka - pro autobusovou dopravu, Bílovec MK Polní: ulice Polní, část obce Velké Albrechtice - místní komunikace, část obce Nad koupalištěm, Bílovec, okr. Nový Jičín, stanovení objízdné trasy pro autobusovou dopravu a vozidla IZS, která bude vedena po silnici II/647, dále po místní komunikaci ul. Polní (k.ú. Bílovec, k.ú. Velké Albrechtice) a dále po silnici III/46418 a to v délce cca 2,1 km (v obou směrech) - NÁHRADNÍ TERMÍN UZAVÍRKY A OBJÍZDNÉ TRASY JE DNE 4.4.2020. PLATÍ PRO AUTOBUSY A VOZIDLA IZS, Objížďka - obousměrná, pro ostatní dopravu mimo BUS A IZS: silnice II/647 (ulice Nová cesta) - silnice III/46418 (ulice Čs. armády), Bílovec, okr. Nový Jičín, přes: ulice 17. listopadu, ulice Ostravská, Velké Albrechtice, Bravantice, silnice III/46419 (Velké Albrechtice), silnice III/46418 (ulice Čs. armády) (Bílovec), silnice III/46419 (Velké Albrechtice), silnice III/46427 (Studénka), Bravantice, silnice II/647 (Velké Albrechtice), ulice Ostravská, Bílovec, ulice Nová cesta, silnice III/46418 (ulice Čs. armády), stanovení objízdné trasy pro ostatní dopravu (mimo BUS a vozidla IZS) po silnici II/647 ve směru na Bravantice a dále po silnici III/46427, III/46419, III/46418 vč. opačného směru v délce cca 12 km a to v rámci stavby „Bílovec bez bariér II.- rekonstrukce pěších komunikací na ulici Opavská a Čs. Armády“ dne 28.3.2020 (náhradní termín uzavírky provozu- silnice III/46418 včetně výše stanovených objízdných tras je tímto stanoven na 4.4.2020) , Vydal: Městský úřad Bílovec

Další dopravní události v okolí

Práce na silnici - silnice I/57 (ulice Dukelská) - ulice Malostranská, Šenov u Nového Jičína, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/57 (ulice Dukelská) - ulice Malostranská, Šenov u Nového Jičína, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Rybí - v katastru obce Příbor, část obce Písková, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - D1, mezi km 317.9 a 318.2, ve směru Bohumín – PL

Dopravní uzavírky a omezení - D1, mezi km 317.9 a 318.2, ve směru Bohumín – PL

Zvláštní zprávy - D1 296-341,5 km, D48 0-3 km, I/48 3-7,5 km

Práce na silnici - silnice III/4822, v katastru obce Sedlnice, část obce Borovec, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Příbor, část obce Písková - v katastru obce Rybí, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/48 směr F-M, (Exit 33 Příbor-východ, sjezd a nájezd) v katastru obce Příbor, okr. Nový Jičín,

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/48 směr F-M, (Exit 33 Příbor-východ, sjezd a nájezd) v katastru obce Příbor, okr. Nový Jičín,

Nehody - na silnici v obci Příbor okres Nový Jičín

Práce na silnici - D48, km 31, ve směru Polsko - silnice I/48, v katastru obce Příbor, část obce Pekliska, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - nájezd ze silnice I/58 na silnici I/48 ve směru F.-Místek, obec Příbor, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - nájezd ze silnice I/58 na silnici I/48 ve směru F.-Místek, Příbor, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - D48 mezi 31,2 a 29.8, ve směru D1

Omezení na výjezdových komunikacích - silnice I/48, Příbor, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/58 (ulice Ostravská), Příbor, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/58 (ulice Ostravská), Příbor, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice III/4806, v katastru obce Příbor, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice III/4806, v katastru obce Příbor, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Hukvaldy, část obce Rychaltice, okr. Frýdek-Místek - v katastru obce Příbor, část obce Pekliska, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/48, v katastru obce Hukvaldy, část obce Rychaltice, okr. Frýdek-Místek

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/464, v katastru obce Skotnice - v katastru obce Sedlnice, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/464, Skotnice - Sedlnice, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - silnice II/464, v katastru obce Skotnice - v katastru obce Sedlnice, okr. Nový Jičín

Práce na silnici - silnice I/58, v katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí, část obce Stará Ves, okr. Ostrava-město

Práce na silnici - silnice I/58, v katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí, část obce Stará Ves, okr. Ostrava-město

Práce na silnici - D1, mezi km 337.8 a 337.6, ve směru Praha

Práce na silnici - D1, mezi km 340.6 a 341.4, ve směru Bohumín – PL

Práce na silnici - D1, mezi km 341.1 a 296.3, ve směru Praha

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hegerova, Nová Bělá, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hegerova - místní komunikace, Nová Bělá, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/46418 (ulice Čs. armády), Bílovec, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - na silnicích 4639, 4631 v obcích Bílovec a Fulnek okres Nový Jičín , délka 3.8km; mezi obcemi Děrné a Horní Nový Dvůr

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Václava Jiřikovského a Jaromíra Matuška, Ostrava-Jih, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, mezi křižovatkami ulic Václava Jiřikovského a Jaromíra Matuška, Ostrava-Jih, Ostrava

Omezení provozu a zákazy - silnice II/478 (ulice Paskovská), Hrabová, Ostrava

Omezení provozu a zákazy - silnice III/46417, Olbramice - Josefovice, okr. Ostrava-město

Omezení provozu a zákazy - silnice III/46417, Olbramice - Josefovice, okr. Ostrava-město

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4787 (ulice Výškovická), Ostrava-Jih, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Moravská, Ostrava-Jih, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Moravská - ulice Letecká, Ostrava-Jih, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice U Výtopny, Ostrava-Jih, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice U Výtopny, Ostrava-Jih, Ostrava

Práce na silnici - silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava

Práce na silnici - silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - silnice I/11 (ulice Rudná), Ostrava-Jih, Ostrava

Omezení provozu a zákazy - silnice III/4787 (ulice Výškovická), Ostrava-Jih, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4787 (ulice Výškovická), Ostrava-Jih, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - silnice III/4787 (ulice Výškovická), Ostrava-Jih, Ostrava

Omezení provozu a zákazy - silnice II/647, v katastru obce Klimkovice, okr. Ostrava-město - v katastru obce Bravantice, okr. Nový Jičín

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Záhumenní, Poruba, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Záhumenní, Poruba, v katastru obce Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Výstavní, Moravská Ostrava a Přívoz - Vítkovice, Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Výstavní, Moravská Ostrava a Přívoz - Vítkovice, Ostrava, přes: ulice Průmyslová, ulice Výstavní, ulice Železárenská

Dopravní uzavírky a omezení - ulice V Zahradách, Poruba, Ostrava

Omezení na příjezdových komunikacích - místní komunikace, Poruba, v katastru obce Ostrava

Omezení na příjezdových komunikacích - místní komunikace, Poruba, v katastru obce Ostrava

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hlavní třída - místní komunikace, Poruba, Ostrava, přes: silnice I/11 (ulice 17. listopadu), místní komunikace, Vřesina, Těškovice, silnice III/4648 (Jakubčovice), silnice III/01125 (ulice Hlavní) (Nové Sedlice), ulice U Dvora, Horní Lhota, místní komunikace (Ostrava), ulice K Planetáriu, místní komunikace

Dopravní uzavírky a omezení - ulice Hlavní třída - místní komunikace, Poruba, Ostrava, přes: silnice I/11 (ulice 17. listopadu), místní komunikace, Vřesina, Těškovice, ulice Na Kúty, Pustá Polom, místní komunikace, ulice U Dvora, Horní Lhota, místní komunikace (Ostrava), ulice K Planetáriu, místní komunikace

Dopravní uzavírky a omezení - D1, mezi km 357 a 376.5, ve směru Bohumín – PL

Dopravní uzavírky a omezení - D1, mezi km 357 a 376.5, ve směru Bohumín – PL

Omezení provozu a zákazy - ulice Na Rohuli, mezi křižovatkami ulic Opavská a 9. května, Velká Polom, okr. Ostrava-město

Dopravní uzavírky a omezení - místní komunikace, Hlučín, okr. Opava

Omezení provozu a zákazy - silnice II/461, Opava, okr. Opava

Omezení rozměrů a hmotnosti - silnice I/11 (ulice Ostravská), Komárov, Opava

Zdroj JSDI-ŘSD ČR www.dopravniinfo.cz.
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA