Úvodní strana » Zajímavosti » Divadla a kina » Divadlo Šumperk (divadlo)

Divadlo Šumperk (divadlo)

Oblast:
GPS:
49.965, 16.976
Web divadla:
Podrobný popis:
Historie divadla: 1994 Proběhl první ročník festivalu profesionálních divadel – Divadlo v parku. 25. října vypukl v budově divadla patrně úmyslně založený požár, který ji vážně poškodil. Již 26. října založilo městské zastupitelstvo fond na obnovu divadla. Soubor hrál bez přerušení v sále divadla D123 až do roku 2000. Divadlu se po požáru dostalo nebývalé hmotné i morální podpory od kolegů ze všech koutů republiky. Soubor byl zván k pohostinským vystoupením na předních pražských scénách, morální i hmotnou podporu při obnově divadla přislíbili nejvyšší představitelé země v čele s prezidentem Václavem Havlem a tehdejším předsedou Parlamentu ČR Milanem Uhdem.

1995 V srpnu byl dokončen projekt obnovy, který zpracovali architekti sdružení Fabián – Janků – Polách – Štys se sídlem v Olomouci. 16. října byly zahájeny rekonstrukční a stavební práce. Generálním dodavatelem se staly firmy Fortex-AGS a.s. Šumperk a Building for you spol. s.r.o. Šumperk. Divadelní technologii zajišťovala firma Technoart s.p. Újezd u Brna.


1996 17. října byla do opravené makovice věžičky na budově divadla vložena pamětní listina s informacemi o probíhající obnově a údaji o představitelích města.


2000 Od 3. dubna byl ředitelem Divadla Šumperk, s.r.o. jmenován městskou radou PhDr. O. Svozil. 7. října byl rekonstruovaný objekt slavnostně otevřen. Umělecký soubor byl dál organizován pod hlavičkou Severomoravské divadlo Šumperk, jehož ředitelem byl i nadále Petr Král.


2001 Došlo ke sloučení Divadla Šumperk, s.r.o. a Severomoravského divadla Šumperk v Divadlo Šumperk. Jejím ředitelem byl i nadále ustanoven PhDr. Oldřich Svozil.


2007 V únoru bylo vypsáno výběrové řízení na post výkonného ředitele Divadla Šumperk, s.r.o. Z devíti přihlášených kandidátů jednohlasně vybrala Rada města Šumperka MgA. Reného Sviderského. 

Co se děje v okolí?

Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA