Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Vzájemnou podporou k integraci na trh práce

Vzájemnou podporou k integraci na trh práce

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. je organizace, která poskytuje sociální služby zdravotně postiženým občanům a seniorům, a to v celém Moravskoslezském kraji.


Na svých 5 detašovaných pracovištích (Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, Bruntál) poskytujeme odborné sociální poradenství v mnoha oblastech, věnujeme se osobní asistenci, půjčujeme kompenzační pomůcky, nabízíme aktivizační služby a podobně. Zabýváme se také zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, a to zejména prostřednictvím projektů z Evropské Unie. Pro bližší informace o nabízených službách nás prosím kontaktujte na tel.: 558 431 889 nebo na e-mailu czp.hajflerova@czp-msk.cz.

Projekt: „Vzájemnou podporou k integraci na trh práce" (realizace 1.11.2011 - 30.4.2013)


Od 1. listopadu 2011 jsme v naší organizaci Centrum pro zdravotně postižené MSK o.s. rozjeli projekt s názvem „Vzájemnou podporou k integraci na trh práce“.
Pomocí široké nabídky projektových aktivit chceme osoby se zdravotním postižením zapojit na trh práce a najít jim vhodné pracovní uplatnění. Projekt je určen osobám se zdravotním postižením z Moravskoslezského kraje, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců. V projektu nabízíme následující aktivity:
1) Individuální poradenství, jež je vstupní a povinnou aktivitou pro každého účastníka projektu. Snažíme se tímto připravit účastníky na pracovní proces, např. společně sepisujeme životopis, motivační dopis, nacvičujeme pracovní pohovory, nabízíme zajímavé profesní i osobnostní testy atd.
2) Výuka na počítači, ve které se mohou zájemci naučit pracovat s PC a internetem. Tato výuka je vedena individuální formou (max. 2 účastníci na kurzu) a zahrnuje celkem 6 lekcí po 1,5 h.
3) Základy mezilidské komunikace – obsahuje 2 kurzy týkající se Asertivity a Komunikace v zátěžových situacích (stres).
4) Podpůrné skupiny, v rámci kterých jde o vzájemnou podporu jednotlivých účastníků a nácvik praktických dovedností z oblasti trhu práce.
5) Rekvalifikace - zajišťujeme kurzy na základě individuálních potřeb a možností účastníků s ohledem na zvýšení jejich uplatnění na trhu práce.
6) Pracovní a bilanční diagnostika, která může pomoci obnovit orientaci v možnostech dalšího profesního vývoje.
7) Individuální psychologické poradenství – v případě potřeby můžeme zajistit odborné psychologické poradenství.
V rámci projektu také oslovujeme zaměstnavatele s nabídkou spolupráce, kterou se nám již podařilo s některými navázat.

Pro více informací o projektu nás kontaktujte na níže uvedených pracovištích dle místa Vašeho bydliště:
Ostrava: tel. 596 115 318 fojtikova@czp-msk.cz
Frýdek-Místek: tel. 558 431 889 moskorova@czp-msk.cz
Nový Jičín: tel. 556 709 403 klevarova@czp-msk.cz
Opava: tel. 553 734 109 klevarova@czp-msk.cz
Bruntál: tel. 554 718 068 czp.bruntal@czp-msk.cz

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA