Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Výzva pro veřejnost

Výzva pro veřejnost

Vyzýváme tímto veřejnost, architekty, investory, stavitelé a všechny, kteří se zajímají o architekturu, výtvarné umění a příbuzné obory, aby se s námi podělili o svou představu nejlepší rekonstrukce na Opavsku, která byla uskutečněna v letech 2012 a 2013 (rozhodující je datum kolaudace).


Své návrhy můžete zasílat do 31.12. 2013 poštou na adresu: Občanské sdružení Za Opavu, Hobzíkova 3, 74601 Opava nebo také emailem: kontakt@zaopavu.cz.

O zaslaných návrzích bude rozhodovat odborná porota, ve které zasednou prof. ak.soch. Jan Ambrůz, Mgr. Dalibor Halátek, MVDr. Martin Klimeš, MgA. Tomáš Skalík, Mgr. Martin Strakoš a Ing. arch. Milena Vitoulová. Z navržených realizací bude na jaře 2014 uspořádána výstava, na jejímž zahájení bude příslušným architektům předáno ocenění za vítěznou stavbu.

Udílení Ceny J.M. Olbricha má za úkol propagovat kvalitní architekturu, informovat a angažovat veřejnost, iniciovat diskuzi a zájem o architekturu a prostředí, které nás obklopuje. Cena je vyhlašována každoročne od roku 2007 za kvalitní architekturu, rekonstrukci nebo urbanistické řešení na území Opavska. Střídají se ceny za novostavbu a rekonstrukci.

www.zaopavu.cz

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA