Úvodní strana » Aktuality » Událo se » Výstavní síň plná bankovek

Výstavní síň plná bankovek

Papírová platidla je název výstavy instalované ve výstavní síni Muzea Těšínska v Orlové. Do 28. února mohou návštěvníci zhlédnout na dvě stě exponátů. Většina z nich pochází ze sbírek regionální muzejní instituce, některé zapůjčili soukromí sběratelé.


Výstava, která by se málem vešla do větší pokladny, informuje v chronologickém uspořádání o vývoji papírových platidel v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku od dob Rakouska – Uherska. Představuje i bankovky používané na sporných a odstoupených územích, například na Zakarpatské Ukrajině. Nejstarší jsou peníze vydané městskou vídeňskou bankou v roce 1762. Jsou známé jako bankocetle nebo bankocedule.
Některé z vystavených exponátů zdůrazňují, že na našem území platilo v určitých obdobích až pět různých měn. Na výstavě jsou zastoupeny i poukázky na zboží, které během první a druhé světové války nebo po jejím ukončení roli peněz částečně přebíraly.
Papírová platidla se s odstupem času stávají výmluvnými svědky pohnuté doby. Rekapitulace vývoje po druhé světové válce začíná bankovkami, které byly v předstihu vydány pro osvobozené Československo v Londýně.
Expozice nejen přibližuje vzdálenou minulost, ale do značné míry je i bezprostředně pamětnická. Dává návštěvníkům možnost oživit si, jaká papírová platidla během svého života vkládali do peněženek. Mnohým připomene jejich vlastní zkušenost z měnové reformy nebo to, co se dalo koupit za dvacetikorunu či jiný běžný obnos před nástupem tržní ekonomiky.
Vztah mezi platidly a lidskými příběhy podtrhují exponáty jako oblečení vězně z koncentračního tábora, které doplňuje ukázky peněz vydaných pro Terezín.
S odstupem času působí až komicky drobnosti, které se daly pořídit před pádem totality za tuzexové bony.
Výstava Papírová platidla má i své výtvarné kouzlo. Některé náhražky za bankovky staré bezmála sto let působí svými obrázky až jako předchůdci komiksů. Výtvarnou krásu mají peníze, na nichž se podílel Alfons Mucha, Max Švabinský, Karel Svolinský a jiní významní umělci.
 

Další články


Další články
Pořadatelé přidejte akci do kalendáře akcí ZDARMA